Tre kommuner i samarbete

Textstorlek:

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. Gnesta, Flen och Vingåkers kommuner startar en gemensam överförmyndarnämnd i år.

Nämnden består av ledamot och en ersättare från respektive kommun. Den centrala förvaltningen med tjänstemän kommer att vara lokaliserad på kommunhuset i Flen.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare samt att utöva tillsyn.