Marsjön i Flen blir naturreservat

Textstorlek:

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Marsjöns naturreservat i Flens kommun. Syftet med naturreservatet är att skydda myrområdet runt Marsjön.Naturreservatet är cirka 80 hektar stort och beläget öster om Blacksta kyrka. Området nyttjas för friluftsaktiviteter och har värdefulla djur- och naturtyper till exempel den rödlistade insekten reliktbock.För att utveckla naturreservatet kommer Länsstyrelsen att genomföra olika skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd och röjning av vass. Dessutom byggs en ny parkering.