Hopp om fler vänskapsväggar i Sörmland

Textstorlek:

Julens budskap är kärlek, närhet och tron på alla människors lika värde. Det är grunden för många av oss som bor och lever i Sverige. Det är utifrån dessa grundläggande värderingar vi har byggt Sverige och värderingar som jag hoppas får fortsätta att leda vårt land framåt. För mig är detta den viktigaste uppgiften för alla politiker oavsett på vilken nivå man värkar.

Jag blev så glad när jag såg att Carinas Café i Eskilstuna skapat en vänskapsvägg som ger möjlighet till just julens budskap. Att den som har en jacka eller ett par skor över, kan lämna den till deras vänskapsvägg. Den som sedan behöver motsvarande kan komma förbi och hämta.

En sådan enkel handling som kan komma att betyda så mycket för enskilda människor som inte har råd att köpa sig en ny jacka eller ett par skor. En enkel handling för den som har över. Jag tänker att om vi alla har med oss denna tanke i allt vi gör i vår vardag och i politiken så skulle vi kunna forma ett samhälle som ger människor möjligheter att ta steg framåt. Genom att bygga samhället för att stötta de som är svagast och samtidigt ge möjligheter för de som själva kan ta eget ansvar och utvecklas framåt så blir vi starkare som nation.

Vänskapsväggen gör mig även glad som en kontrast till den debatt och diskussion som även pågår när det gäller tiggares möjligheter att få tigga på svenska gator. Självklart finns det ett ansvar hos de länder där man bedriver en utveckling som tvingar människor till att tigga i sitt eget eller i ett annat land, men jag tror inte lösningen är att förbjuda det i Sverige.

Jag tror mer på mänskliga handlingar från medmänniskor och civilsamhället för att ge dessa människor stöd att ta sig ur sitt problem än att förbjuda och skjuta problemet till något annat land. Frågan är stor och är både lokal och global, men att be om hjälp kan aldrig bli förbjudet. Däremot ska vi motverka förtryck och förföljelse av människor oavsett var det sker.

Så nu när det nya året har börjat, kom ihåg julens budskap, kärlek, närhet och tron på alla människors lika värde och bidra på ditt sätt i vardagen. Kanske kan det skapas fler vänskapsväggar i fler kommuner i Sörmland?

Martina Johansson
Riksdagsledamot