Fler med utländsk bakgrund vill bli polis

Textstorlek:

Drömmen om att bära polisuniformen är stark. Inför vårens utbildningsstart har omkring 11 600 personer sökt polisutbildningen, den högsta siffran sedan 2005, enligt polisens statistik. Polisen har som uttalat mål att fler av dem som sätter sig i skolbänken ska ha utländsk bakgrund, det vill säga att de själva eller båda deras föräldrar är födda utanför Sverige.– Fler poliser som pratar andra språk ger bättre service till dem som inte behärskar svenska fullt ut. Och vi behöver folk som kan se saker ur olika perspektiv, säger Stefan Wehlin.Och intresset finns uppenbarligen: drygt 23 procent av alla som lämnade in godkända ansökningar inför höstterminen 2018 hade utländsk bakgrund.