Rekordstora angrepp av granbarkborre

Textstorlek:
Den torra sommaren har lett till det värsta angreppet av granbarkborre som hittills uppmätts i Götaland. Totalt har skalbaggarna angripit skog för drygt en miljard kronor. Det är ett allvarligt problem, säger Mats Carlén på Skogsstyrelsen.
Angreppen förmodas dessutom vara omfattande även i till exempel Värmland, Närke och Sörmland.
– De angränsande länen har inte ingått i inventeringen, men vi har ju noterat angrepp både där och längre norrut också, säger Mats Carlén.
En inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort, visar att barkborrangreppen i södra Sverige omfattar cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog. Skogsstyrelsen uppmanar nu alla skogsägare att se över sina skogar, för att avverka skadade träd och begränsa skadorna så gott det går.