Boman skildrar bruket

Textstorlek:

Ett bruks uppgång och fall – samt de styrande cheferna. Det är i fokus i Ragnar Bomans bok ”Spår av ett bruk” som handlar om järnbruket i Hälleforsnäs. Under Flens litteraturfestival berättar Katrineholmsbon om boken.

Ragnar bodde själv i närheten av järnbruket i Hälleforsnäs i 25 år innan han flyttade till Katrineholm 2013. Det var så intresset för företaget startade.

– Jag har skrivit mycket om teknik tidigare. I den här boken fokuserar jag mer på personerna bakom företaget samt ekonomin och varför det gick som det gick, säger Ragnar.

Boken tar avstamp i det tidiga 1900-talet och följer sedan företaget fram till och med 1997. Framför allt har Ragnar Boman valt att skriva om ett antal betydande chefer, exempelvis Sten och Hans Rudberg som basade över företaget under dess storhetstid fram till och med 1970-talet då bruket hade cirka 1000 anställda.

Men även chefernas fruar avhandlas i boken.

– Jag råkade läsa historikern Therese Nordlund Edvinssons bok ”En osynlig företagshistoria” där hon skriver att chefsfruarna ofta var viktiga men osynliga. Så jag gjorde ett försök att skriva om dem. Men det har varit svårt att få fram underlag skall sägas – just för att de var ”osynliga”.

Vad hade chefsfruarna för roller?

– Framför allt var de informella rådgivare åt sina män. På en sådan här lite bruksort var det också viktigt att se till att folk trivdes och stannade. Där hade chefsfruarna en viktigt roll. De var också engagerade i föreningslivet. Exempelvis startade Greta Rudberg Hälleforsnäs konstförening på 1940-talet och den finns än idag.

Det har krävt en hel del researcharbete att skriva boken.

– Jag har letat information i ett antal olika arkiv. Och så har jag intervjuat barn och barnbarn till de som jobbat på bruket. Ibland har jag också tagit del av gästböcker, fotografier och brev. Sammantaget har jag arbetat mer än fyra år med boken.

Nu på söndag kommer Ragnar att hålla ett föredrag om den i Hälleforsnäs. Dessutom kommer åhörarna att guidas runt på bruksområdet. En godbit för alla som har anknytning till Hälleforsnäs och järnbruket, och, naturligtvis, de som är intresserade av svensk industrihistoria.

Järnbruket i Hälleforsnäs är ett typexempel på hur det gått för svensk industri, enligt Ragnar.

– I Sverige hade vi en industriell expansion ända fram till 1970-talet. Sedan dess har många industrier haft en nedgång. Ta exempelvis de svenska varven. De försvann på 70- och 80-talet.