Lantbrukarmöte om tiden efter torkan

Textstorlek:

Hur tar man sig som lantbrukare vidare efter sommarens torka – både på kort och lång sikt? Det var något av en huvudfråga när Agro Sörmland arrangerade ett möte om just torkan i förra veckan.

Flera organisationer var inbjudna för att prata om problematiken ur olika perspektiv. Däribland LRF, Greppa Näringen och Hushållningssällskapet.

Karin och Bengt Eriksson, lantbrukare från Ekeby utanför Eskilstuna, tyckte det kändes viktigt att delta, inte minst för att höra andras tankar.

– All information vi kan få är bra. Det är intressant att höra vad våra organisationer tänker på och jobbar för, säger Karin.

Hon och Bengt har 220 tackor och 120 hektar åker att ta hand om hemma på Ekeby gård. Den torra sommaren har varit knivig på många sätt.

– Den har varit besvärlig. Största arbetet har varit att hålla tackorna med bete. Jag menar, vi måste få lammen att växa, säger Karin och fortsätter:

– Under sommaren har vi trollat med knäna. Vi har flyttat djur och vi har betat vallåterväxt som vi från början tänkte skulle bli foder. Sedan har vi tack och lov fått regn nu, så den tredje skörden får bli vinterfoder istället.

Mycket av mötet kom att handla om just foder och vad det finns för alternativ till det vanliga grovfodret som det råder brist på hos de allra flesta.

Bland annat diskuterades amoniakbehandlat halm, vass, rajgräs, drav och betor.

– En del av de sakerna jag tar upp idag hoppas jag att ni har glömt till nästa år. Vissa saker är väldigt arbetskrävande, andra är väldigt dyra, och några ger inte någon speciellt bra produktion. Men kanske kan de vara nödvändiga ändå. Dåligt foder är bättre än inget, sa Kicki Markusson från Växa Sverige.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, förväntar sig att konsekvenserna av torkan kommer att synas under en längre tid.

Ett och ett halvt till två år räknar man att det kommer att ta innan lantbruket kan återgå till ”normalläge” även om flera åtgärder, exempelvis diverse dispenser, redan genomförts för att underlätta krishanteringen för länets lantbrukare.

– Det kommer krävas individuella lösningar för att få ihop grovfoderbehovet. Foderimport kommer säkert att behövas, säger Johan Lagerholm, vice ordföranden för LRF Sörmland.

Vill man ha hjälp med råd och stöd kan man bland annat kontakta länsstyrelsen. I Sörmland finns också det fristående projektet Greppa Näringen som erbjuder konsulthjälp inom flera områden.

Vet man någon lantbrukare som mår dåligt till följd av torkan är man välkommen att kontakta LRF:s omsorgsgrupp som erbjuder samtalsstöd.

– Hittills har vi hjälpt två stycken som mått dåligt på grund av torkan. Men vi misstänker att vi kommer att uppleva en ”puckel” i vinter, säger Stefan Wistrand från omsorgsgruppen.

– Man ska inte vara rädd för att kontakta oss. Det går snabbt att gå in i väggen. Ju fortare vi kopplas in, desto lättare är det att lösa problemen.

Karin och Bengt Eriksson kände att de fick med sig ett antal idéer från mötet – och lite framtidstro.

– Vi har fått lite input, lite tankar om hur vi kan göra framöver med foder och så. Det känns bra, för nästa år måste bli ett bra år, säger Karin.

– Vi måste tro på att vi ska få en bra gröda nästa år, att vi får många lamm och att vi får bra snurr på allt. Vi måste våga jobba för det. Det är inte så lätt alla gånger men vi måste försöka. Därför känns det också bra att vi alla verkar sträva åt samma håll.