Ett avgörande val

Textstorlek:

Många är de som talar om valåret som ett värderingsval. Vi möts hela tiden av braskande rubriker som både ger oro och samtidigt också kanske i många fall tycks leda till lite passivitet eller som i mitt fall – lite extra jädra anamma!

På en fest satt jag bredvid en mycket trevlig kvinna som jobbade inom polisen, hade fostrat sina barn själv till starka självständiga individer, glad, trevlig, utåtriktad. Allteftersom kvällen fortlöpte, så till desserten började hon plötsligt fråga mig om jag inte var rädd. Rädd för att det skulle bli alldeles för många muslimer som skulle ta över vårt land, rasera allt det vi åstadkommit i jämställdhet, trycka tillbaka oss ett par hundra år tillbaka i utvecklingen. Att alla plötsligt skulle tvingas bära burka här i Sverige.

Det är en så snäv bild. Men jag förstår självklart att den finns. Jobbar man med utsatta människor hela tiden, ser samhällets baksidor dag ut och dag in, är det självklart att man formar sin bild utifrån det. Och det är här vi måste lyfta blicken. Det finns så oerhört många bilder i vårt samhälle, ögonblicksbilder som beskriver vår vardag. Det är så lätt att hemfalla åt – ”ut med invandrarna, mer pengar till sjuka och pensionärer. Kom inte här och lev på vårt bidragssystem som VI betalt in till”.

Vi får inte tappa de andra bilderna! De där läkarbristen i vårt land täcks upp av läkare från andra länder, äldre- och sjukvården där så många nya svenskar bidrar och täcker upp för den personal- och kompetensbrist som råder idag. Alla de som faktiskt inte är bidragsberoende utan arbetar, tar de där jobben som inte alla svenskar ens vill ta, studerar, de som berikar vårt samhälle och bidrar precis som du och jag. Vi får heller inte glömma varför de kommit hit. Vad de har lämnat.

Vi har en resa kvar att göra. Integrationen är en av de starkaste valfrågorna. Integration sker genom möten och samtal. Genom att arbeta tillsammans sida vid sida och lära känna varandra och prata värderingar. I Sverige råder svensk lag, för alla att rätta sig efter. Religionstillhörighet och traditioner har vi alla fritt att tycka och tro vad vi vill. Men vi ska leva och verka tillsammans. I en demokrati.

Och det är det som står på spel den 9 september. Hur vår demokrati ska fortsätta att vara just det. DÄR har ni vad jag är rädd för. Att den ska inskränkas. Oavsett extremism, så är det av ondo för vår demokrati. Din röst är viktig och spelar enorm roll. Låt inte sakfrågor förblinda helheten. Läs noga på vad varje parti vill – inte tolkat och beskrivet av någon annan, utan läs partiernas egna berättelser. Självklart har du egna uppfattningar om vad som är viktigast för dig, men se hela tiden det större perspektivet och låt inte enstaka frågor fördunkla övrigt. Det ÄR ett värderingsval och din röst GÖR skillnad.