Allvarligt läge efter torkan

Palle Borgström, LRF, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, och Christina Nordin, Jordbruksverket ser allvarligt på torkan som kan få stora konsekvenser. Foto: Maria Nilsson, Regeringskansliet
Textstorlek:

”Situationen är allvarlig, på vissa håll mycket allvarlig”. Torkan slår hårt mot landets lantbrukare. I veckan kallade landsbygdsministern, Jordbruksverket och LRF till pressträff.

Den samlade bedömningen är att situationen är mycket ansträngd. Allt tyder på ett värre krisår än det som inträffade 1992. Då uppgick förlusterna till tre miljarder kronor.

– Redan idag kan vi bedöma att skadorna vad gäller spannmål kommer att uppgå till två miljarder. Och då tillkommer exempelvis foder och extrakostnader, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Det är förra årets blöta höst och årets heta vår som ställt till det. Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, visade under pressträffen två kartbilder föreställande maj och junis temperaturer samt regnmängder jämfört med ett normalår. Båda bilderna visade på mycket dåliga siffror. I maj var det exempelvis 5-6 grader varmare än normalt.

– Den kraftiga temperturökningen kombinerat med den minskade nederbörden gör läget allvarligt, säger Christina Nordin.

– Första vallskörden beräknas uppgå till 50-70 procent av en vanlig skörd. Andra vallskörden 0-30 procent. Den tredje vallskörden ser mycket allvarlig ut. Läget är exceptionellt.

Största fokus ligger i nuläget på att lösa fodersituationen i Sverige. Spannmålen går inte så mycket att göra något åt, menar Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, och ber samtidigt Sveriges lantbrukare att skörda så mycket som möjligt.

– Där finns det fortfarande ett jobb att göra, säger Palle Borgström.

Sven-Erik Bucht påpekar att det inte finns någon helhetslösning på problemet. ”Det handlar om att vända på alla stenar”. Bland annat har regeringen påbörjat en dialog med EU-kommisionen om krisstöd och Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.

Jordbruksverket har i sin tur bland annat börjat se över regelverken för att underlätta skörd, och LRF har börjat diskutera eventuella fraktstöd, stängslingstöd och foderfördelning.

–  Det är uppenbart att vi måste skapa likviditet i lanbruksföretagen så att man kan agera och ta de kostnader som finns – men också de som kommer komma längre fram, säger Palle Borgström.

– Jag vädjar till konsumenterna att köpa svenskt kött. Välj svenska produkter över huvud taget, säger han.

Sven-Erik Bucht hoppas och tror att Sverige har en god chans att få krisstöd från EU.

– Det är flera länder som befinner sig i en liknande situation, vilket borde öka chanserna att EU tar det här på stort allvar.