Skräp – fara för grisen

Gamla kvarglömda matrester vid rastplatser är en smitthärd för vildsvin.
Textstorlek:

Rastplatserna längs vägarna har blivit en smitthärd för vildsvin. Det är kvarglömda matrester som kan sprida den dödliga sjukdomen afrikansk svinpest.

Svenska myndigheter vädjar nu till bilisterna längs sommarvägarna att vara noga med att samla ihop sina matrester.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, säger Maria Cedersmyg, på Jordbruksverket.

Alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar kan bära på virus. Det beror på att sådana produkter, till exempel kallrökta korvar, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset.

Det är därför gravida kvinnor inte heller bör äta dessa prdukter. För andra människor är det ingen fara.

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum.

EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör gemensam sak för att via sina kanaler och nätverk sprida information.

Svinpesten är inte dödlig för människor.