Dagbok från en klassresa på slottet

Textstorlek:

– Det känns som om jag känt Nils August Lundgren sedan jag började jobba i Vingåker 1982, säger Lars Furborg, som tidigare var kulturchef i kommunen.

Nu har han skrivit en bok utifrån Nils Augusts anteckningar och dagböcker. Han levde på 1800-talet och arbetade som bokhållare hos Hans exellens Gustaf Trolle Bonde på Sävstaholms slott.

Gustaf Trolle Bonde var en konstsamlare av rang. Slottet var fullt av värdefull konst under 1800-talet. Men under 1900-talet var inte slottsmiljön lika glamorös. Kommunen fick ta över byggnaden. Efter att ha varit hemvist för institutioner och Arbetsmarknadsverk var slottet i behov av renovering och uppgradering.

Det var då som Lars Furborg fick i uppgift att leta upp och köpa tillbaka en del av de målningar som hängde på slottet under Trolle Bondes tid.

Bokhållaren Nils August anteckningar var ett viktigt källmaterial för Lars Furborg. Med kommunala medel och framför allt privata donationer återställdes en del av konstsamlingen. Målningarna finns nu på slottet.

– Det var då jag lärde känna Nils August. Jag läste och använde mig av han ”Hågkomster” när jag letade efter konstverk som hängt på väggarna i slottet. Även när jag gjorde konstutställningarna på Sävstaholm hade jag nytta av hans anteckningar, säger Lars Furborg.

Han hittade också 4000 sidor personliga dagboksanteckningar av Nils August där han kommenterar stort som smått. Inte alls enbart materiella ting som konstsamlingen utan också den politiska sitationen, gäster på slottet samt personliga glädjeämnen och tragedier.

– Nils August gör en rejäl klassresa. Han hade en ringa uppväxt som elfte barnet i en familj i Nyköping där fadern var lo-garvare. Nils August kommer till Säfstaholm som bokhållare och avancerar till handsekreterare och kamrer.

Lars Furborg har gått igenom alla dagböcker, bearbetat och gjort ett urval av vad som ska få vara med.

– Boken är skriven som en dagbok. Jag har moderniserat språket, men ville behålla stämningen. Det var en svår avvägning, men den var viktig, säger han.

Nils August skrev dagbok i hela sitt liv, fram till dagen innan han dog. Han skriver om sin familj och om tre generationer av släkten Bonde. Han kommenterar också tekniska innovationer som gasbelysning, telegrafi, elektricitet och järnvägen.

– Jag tror vi skulle kunnat prata med varandra även om jag inte delar hans värderingar. Han blev naturligtvis påverkad av den miljö han levde i och ansåg till exempel inte att ”kreti och pleti” skulle ha rösträtt.

Under 1800-talet är krig ute i Europa, kolera och epidemier härjar. Nils August berättar att hans svägerska på plats i Stockholm när 20 personer trampas ihjäl efter att operasångerskan Christina Nilsson sjungit på Grand Hotells balkong.

– Hans dagböcker ger en fantastisk tidsresa men frågeställningarna och ämnena är samtidigt tidlösa, lika aktuella idag.