Alltid redo: krislådan

Textstorlek:

Stormkök, ficklampa, batterier, vatten, konserver, kortlek…Säkerhetsstrateg Hanna Mehaj i Vingåkers kommun har alltid krislådan packad.

Den här veckan, när det är nationell krisberedskapsvecka, är hon redo att svara på frågor om krisberedskap och ger tips på vad en krislåda ska innehålla.

– Livsmedlen ska ha lång hållbarhet, vara lättlagade och innehålla mycket energi. Jag som är lite besatt av säkerhet samlar också på mig grejer som man har nytta av vid en isstorm, värmebölja eller översvämning, säger Hanna Mehaj.

Mellan 28 maj och 3 juni är det nationell krisberedskapsvecka. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer ut” kommer ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill att alla ska vara välinformerade och engagerade, ”det är en viktig tillgång vid en samhällskris”, står det på MSB:s webbsida..

Under veckan ska man fundera på hur man ska kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Kampanjens budskap är ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det var det som hände Hanna Mehaj i början av 90-talet. Hon flydde till Sverige när forna Jugoslavien rasade ihop och kriget brutit ut. Hennes intresse för säkerhet väcktes efter det.

– Jag flydde med tre barn och blev medveten om hur sårbart samhället är. Mina föräldrar var lantbrukare och bodde på landet. De hade fungerande värme och vatten och fick ta hand om många människor under tiden kriget pågick, säger hon.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj, men klimatförändringar och det försämrade säkerhetspolitiska läget höjer tonläget. Regeringen vill att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

En del i den satsningen är broschyren “Om krisen eller kriget kommer”. Där finns tips på vad som är bra att ha i sin ”krislåda” när det gäller mat, vatten, värme, kommunikationer och annat.

– Ta vingåker som exempel, det är ett stort geografiskt område som skulle bli utan livsmedel, mediciner, drivmedel, vatten och el om vägar, järnvägar och elledningar av någon orsak slutar fungera, säger Hanna Mehaj.