Potthålen stannar i vår

Potthål i vägbanan kommer Trafikverket att laga framåt sommaren.
Textstorlek:

Vintern har gått hårt åt många sörmländska vägar. Bilister väjer för potthål, sprickbildning och stora ojämnheter.

– Vi tar det mest akuta nu, de flesta skador får vänta till sommaren, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Han säger att det kommer att bli en ganska tuff vår och det ser ganska olika ut i länet, en del vägar har många skador andra inga alls.

– Mindre och mellanstora vägar har en del skador, men värst utsatta är grusade anslutningsvägar, säger han.

Enligt Bengt Olsson har inte tjälen släppt helt och det är därför ingen idé att laga annat än det mest akuta.

– En del skador, inte potthål, men brott i sättningar och sprickbildningar kan bli bättre när tjällossningen är helt klar. Det är ingen idé att sätta igång innan processen är klar, vilket i regel är på försommaren.

Eftersom is tar mer plats än vatten så lyfter vägbanan under vintern. När vägarna plogas går tjälen djupare ner i vägen än i omgivande mark.

När det sedan blir varmt och tjällossningen tinar jorden och återgår till ursprunglig nivå. Det är då det kan bli sprickbildning och stora ojämnheter.

– Under vägytan kan vattenflödet flytta på materialet i vägkroppen, Sanden rinner ner i håligheter i bland botenlagret av sprängsten och ibland kan stora stenar flyttas flera meter, förklarar han.

Kör man ner i ett rejält potthål eller liknande kan bilen skadas. Men det är få som får ersättning av Trafikverket på grund av bristande vägunderhåll bland annat därför att föraren har ett eget ansvar att hålla en hastighet som passar omständigheterna.

För att ha en chans att få ersättning för att ha kört ner i en grop krävs att den är trafikfarlig, och att Trafikverket känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat.

– Varje år kommer det in cirka 300 anmälningar om olika fordonsskador av dem får några procent ersättning.