Låt bli landsbygdsskolorna

Martina Johansson och Marianne Andersson, Centerpartiet.

Textstorlek:

Den M-ledda majoriteten i Strängnäs bortser från våra demokratiska spelregler. Trots att kommunfullmäktige beslutat om att en folkomröstning ska genomföras angående skolorganisationen i kommunen så fortsätter den M-ledda majoriteten att förbereda stängning av våra landsbygdsskolor.

Även om M och S ogillar en folkomröstning så borde de respektera de demokratiska spelreglerna. Ett arrogant och hänsynslöst agerande av den M-ledda majoriteten.

Vi i Centerpartiet kräver att den M-ledda majoriteten istället borde ge dem som vill starta friskolor möjligheter att göra det. Mindre skolor skapar trygghet för de elever och familjer som lever, verkar och bor på landsbygden. Alla skolor behöver inte vara exakt likadana.

I dag vet vi att det finns planer för en friskola i Fogdö och denna skola kommer att drivas i kommunal regi fram till våren 2019. Men vi i Centerpartiet tror att det kan finnas fler liknade initiativ i andra delar av kommunen. Politiken måste vara lyhörd och skapa förutsättningar för att hjälpa, och inte stjälpa, även dessa skolor till den möjligheten och driva den kommunala skolan betydligt längre. M och S borde göra allt för att våra fullt fungerande landsbygdsskolor ska finnas kvar i kommunen och inte slå undan benen för dem.

När friskolorna sedan är på plats är det viktigt att se över skolskjutsreglementet så att det även blir valfrihet på riktigt. Centerpartiets uppfattning är att skolskjuts måste beviljas för alla elever oavsett vilken skola de väljer att gå på. Det ska vara lika möjligt att åka skolskjuts även från centrala Strängnäs till ytterområdena på samma sätt som mellan två ytterområden.

Om den M-ledda majoriteten tror på de demokratiska spelreglerna så ska de sluta lägga ner våra landsbygdsskolor och se till att de som vill starta friskolor får goda förutsättningar att göra det.

Martina Johansson, (C),
Etta på Centerpartiets riksdagslista

Marianne Andersson (C)

Oppositionsråd Strängnäs.