Kämpigt för växtodlarna

Textstorlek:

Lönsamheten hos de svenska lantbrukarna ökar, enligt årets Lantbruksbarometer. Största ökningen jämfört med förra året sker hos mjölkbönderna. Men växtodlarna fortsätter ha det kämpigt.

– De har det bekymmersamt, och har haft det i flera år. Det beror på ett globalt överskott på spannmål vilket har sänkt prisnivån även i Sverige, säger Jimmy Larsson, segmentschef för skog och lantbruk på LRF Konsult.

– Här i Sörmland är också viltet ett stort problem för många växtodlare, säger Margareta Malmquist, orförande för LRF Sörmland.

I 2018 års Lantbruksbarometer från LRF Konsult och Swedbank/Sparbankerna framkommer att hälften av de svenska lantbrukarna upplever att de har mycket god eller ganska god lönsamhet. Jämfört med förra året är det en uppgång.

– Det beror på en långsiktig medvetenhet bland konsumenterna som gör att de väljer svenska produkter, säger Larsson.

Fler bönder, jämfört med tidigare, vill investera i sin verksamhet. Enligt Lantbruksbarometern är intresset rekordhögt för solenergi bland svenska lantbrukare.

– Det känns bra. Vi har många som satsat på solceller, inte minst kycklingproducenter som sommartid behöver mycket energi för att hålla fläktarna igång i stallarna, säger Margareta Malmqvist.

Enligt undersökningen vill också 8 av 10 lantbrukare öka sin lönsamhet, bland annat genom att bredda verksamheten mot entreprenad. Exempelvis genom att med befintliga maskiner gräva diken för fibernedläggning, snöröja eller utföra tjänster till andra lantbrukare.

TT: Visar detta att lantbrukarna ändå inte är så nöjda om det krävs alternativa inkomster?

– Det är ett komplement för att klara den ökade volatiliteten på marknaden. Ett eventuellt handelskrig kan leda till större prissvängningar som företagarna behöver hålla koll på i utvecklingen av sina företag för att klara lönsamheten, säger Jimmy Larsson.

Olle Nygårds/TT