Fri sjukvård – fler besök

Textstorlek:

– Syftet var aldrig att minska antalet patienter, säger sjukvårdslandstingsrådet Mattias Claesson (C).Drygt ett år har gått sedan Sörmland införde gratis vård på vårdcentraler. Antalet patienter har ökat med 50 000 samtidigt som trycket inte minskat på akuten.

– Jag är fortfarande nöjd med beslutet om fri vård inom primärvården. Snarare tycker jag att fler bör tänka om och tänka nytt i vårdfrågan, säger Mattias Claesson.

Sjukvårdsfrågorna har blossat upp till en av de hetaste valfrågorna. Plötsligt har landstinget i Sörmland hamnat i fokus eftersom landstinget, som första och hittills enda i Sverige, har infört avgiftsfria besök inom primärvården. Något som andra landsting nu studerar och diskuterar.

– Tanken var att fria besök inom primärvården, som vi moderater röstade mot, skulle avlasta akuten som är hårt belastad och kostnadskrävande, men så blev det inte, vilket vi också befarade, säger oppositionsrådet Magnus Leivik (M).

Mattias Claesson tycker att det är alltför kortsiktigt att dra några ekonomiska slutsatser av resultatet redan nu.

– Vi måste se det här på betydligt längre sikt. Visst har belastningen inom primärvården ökat just nu men många besök kanske sker förebyggande och vinsterna kommer längre fram genom att sjukdomar kan upptäckas tidigare och kanske också hävs. Då spar vi mycket, såväl lidande som ekonomiskt, men på längre sikt.

– Vi blir äldre, lever längre och har många multisjuka. Då gäller det att försöka hitta nya lösningar inom landstinget så att vården blir lättillgänglig och att patienterna i tid får nödvändig behandling. På det kan vi spara mycket pengar och resurser.

I Sörmland finns sammanlagt 27 vårdcentraler.