Varg men ingen lo på bild

Länsstyrelsens viltkameror som sitter utplacerade i skogen i Sörmland har fångat en många djur på bild, men ännu inget lodjur. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Viltkamerorna har suttit uppe i drygt fyra månader i den sörmländska skogen för att fotografera rovdjur. Lovisa Häggström på Länsstyrelsen sett en hel del djur på bild, men ännu har inga lodjur fastnat.

Varje år ska länsstyrelsen inventera de stora rovdjuren varg, lodjur, björn, järv och kungsörn. Här i Sörmland innebär det i praktiken varg och lo.
Den vanligaste metoden är att spåra djuren på snö, men det är inte särskilt säker metod eftersom det inte är säkert att det kommer tillräckligt med snö. Kameraövervakning har därför blivit ett allt vanligare alternativ och komplement.
Med en till två månaders mellanrum kollar någon av länsstyrelsens inventeringspersonal igenom minneskorten för att se vad som passerat.
– Vi satte upp kameran i Bie för att vi hade fått tips om att det kunde finnas lodjur på platsen, men vi fick bilder av varghybriderna i stället, säger Lovisa Häggström.
Efter att varghybriderna fångats på bild gick en stor del av höstens arbetstid åt att informera och organisera arbetet med att söka spillning för DNA-analys efter efter hybriderna.
Länsstyrelsen har placerat ut ett 20-tal kameror i länets skogar i samråd med markägaren. Kamerorna är märkta och platserna är skyltade.
De får inte sättas upp på platser som frekvent besöks av människor. Många sitter på träd en bra bit in i skogen.
Efter fyra månaders övervakning har Lovisa Häggström sett hel del hjortar, rådjur, enstaka älgar, många vildsvin, rävar, både varg och varghybrider och lite annat på bild.
– Ett fåtal hundar och människor har också gått förbi kamerorna, människorna ser man oftast bara benen på. Vi raderar alla bilder som det inte är rovdjur på. Ibland ser man djur som stirrar rakt in i kameran, det är lite spännande, säger hon.
Men även om länsstyrelsens viltkameror inte lyckats fånga några lodjur på bild i Sörmland ska det finnas en del. Enligt inrapporteringssystem Skandobs är det fler iakttagelser av vargar än lodjur inrapporterade från länet. Skandobs är en webbplats där allmänheten kan skriva in sina iaktagelser och lägga med en bild, om man har hunnit upp med kameran.
Och även om det är flest spår, spillning och iaktagelser av vargar finns en del bilder och några filmer av sörmländska lodjur publicerade på Skandobs, så uppenbarligen ska det finnas både unga och äldre.
– Vi tror att det finns lodjur, men vi har tydligen inte lyckats sätta kameran på rätt ställe. Vi ska sätta ut fler kameror, säger hon.
Ju fler tips länsstyrelsen får från allmänheten om lodjur och varg desto bättre information kan de ge om rovdjuren i länet.
Rovdjur i Sörmland
Vargen är det största av alla vilda hunddjur i Sverige och arten är spridd främst över Sveriges mellersta delar.
Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i Skandinavien.
Kungsörnen är vår näst största rovfågel, endast havsörnen är större.
Karina Frölund