Strängnäs stadsbild ändras men finansieringen är oklar

Backen mellan domkyrkan och Roggebiblioteket är en av platserna där eventuellt nya byggnader kommer att uppföras. Arkitektbidragen gås nu igenom och fem av de 97 bidragen går till final.Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Området runt domkyrkan i Strängnäs, eller katedralen som några säger, kommer att förändras. En arkitekttävling ligger som grund och visionerna är omfattande. Men hur projektet ska finansieras är inte helt klart.

Om en vecka visas de 97 arkitektbidragen upp i domkyrkan. Av dessa kommer en jury plocka ut fem bidrag som går vidare till en andra, och avgörande, omgång. Sedan kan Strängnäs få ett helt nytt utseende.
– Det var 2009 som dåvarande domprosten, numera biskop Johan Dalman kom med idén att vi borde utveckla området kring katedralen i Strängnäs för att få bättre lokaler till våra verksamheter, säger Marie Rydén Davoust, som är projektledare.
– Johan Dalmans tanke, som nu även blivit vår, är att området ska bli en nod för staden och en mötesplats för alla människor i Strängnäs.
Arkitekttävlingen utlystes i höstas och alla bidrag kommer att visas offentligt i domkyrkan med start den 11 januari. Men det är de nio jurymedlemmarna, med domprost Christofer Lundgren som ordförande, som ska avgöra vilka bidrag som går vidare till final. Bidragen är anonyma och planen är att ett slutförslag ska presenteras om drygt ett år.
Hur omfattande projektet kommer att bli kan ingen svara på idag eftersom man gett arkitekterna stor frihet. Men det finns vissa kriterier fastlagda. Som att lokalbehoven ska lösas, den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och att materialvalen ska vara hållbara.
Eftersom planerna ännu inte är presenterade i detalj finns inte heller någon färdig finansiering.
– Budgetramen ligger runt 185 miljoner men det ska i nuläget ses som en indikation till arkitekterna, säger Marie Rydén Davoust.
Är det Svenska kyrkan som fullt ut ska finansiera projektet?
– Det handlar om en samfinansiering mellan församlingen, stiftet, Europaskolan och Statens fastighetsverk som äger Roggeborgen. Men vi behöver också externa finansiärer som stiftelser eller företag.
Det skulle kunna innebära att gudstjänsten till exempel inleds med ”Scania hälsar er välkomna till dagens högmässa”?
– Nej. Någon finansiär som kräver en så framstående ”pay-back” är inte aktuell. Det måste vara mer lågmält.
Lena Magnergård