Bättre skörd än väntat

Per Watz på Husby gård i Kvicksund fick bättre skörd än väntat även om inte allt var på topp. Foto: Privat
Textstorlek:

SÖRMLAND – Det ser volymmässigt bra ut, trots den torra sommaren, säger Johan Lagerholm, växtodlingsagronom i Sörmland.

Det var många som befarade att torkan skulle ställa till problem, men enligt Johan Lagerholm har det på många ställen i Sörmland blivit bra skörd.

– Det har varit torrt men inte så varmt och soligt vilket troligtvis gjort att det klarat sig bättre än väntat.

Merparten av spannmålet i länet skördades innan det ihållande regnet.

– Det går alltid att skörda förr eller senare, men resultatet blir inte detsamma. Efter regnet är det en del spannmål som växt ihop, säger han.

Enligt Jordbruksverkets prognos blir spannmålsskörden i Sverige fem procent bättre än förra året, främst beroende på att hektarskördarna för de flesta spannmålsgrödorna förväntas bli högre i år. Per Watz på Husby gård i Kvicksund har tröskat 400 hektar med höstvete, höstraps, lin och maltkorn. Även han tycker det är bättre än väntat.

– Det var ingen riktig sommarhetta vilket är bra när det är brist på vatten. Dessutom var det en kall vår då hann höstgrödorna rota sig bättre, säger han.

Höstvete svarar för 49 procent av spannmålsskörden i Sverige. Enligt Jordbruksverket är det den gröda vars skörd ökat mest, räknat i ton. Det beror främst på större odlad areal men även på högre hektarskörd. För Per Warz del blev skörden av höstvete normal, medan det blev lite lägre skörd av maltkorn, på grund av att kärnorna blev små. Linet blev bättre än väntat.

– Det finns ett talesätt om lin – när det går illa då går det riktigt illa, och tvärtom när det går bra går det riktigt bra.

Han tycker att det är något av en utmaning att odla lin eftersom det är helt omöjligt att tröska när det är blött och det ska tröskas i slutet av september.

– Vi som har en stor gård med flera anställda hann bli färdiga och hann så innan regnet. Det var egentligen bara linet kvar inu i slutet av september. För de som inte blev klara innan det började regna ser det inte lika bra ut, säger Per Watz.

Karina Frölund