Högsäsong för cykeltjuvarna

Augusti är högsäsong för cykeltjuvar. De senaste åren har cykelstölderna ökat kraftigt. Foto: Erik Inge
Textstorlek:

​”Se upp! Cykeltjuven lägger in sin högsta växel i augusti”, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam. I augusti är cykelstölderna som flest. 

Säsongen för cykelstölder börjar vanligtvis i april för att sedan öka mycket kraftigt fram till juni. I augusti exploderar cykelstölderna.

– Majoriteten av cykelstölderna sker på en allmän plats. Men vi har märkt att väldigt många cyklar även stjäls på lägenhetsgården eller villatomten om man bor nära en större tätort, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

– Troligen handlar det om att man inte låser fast sin cykel ordentligt utanför lägenheten eller villan eftersom man känner sig trygg i sitt hem och inte tror att cykeln ska stjälas där.

Försäkringsbolagen har sett en markant ökning av cykelstölder.

2012 hanterade enbart Folksam 9 300 försäkringsärenden, medan 2016 innebar drygt 13 700 försäkringsärenden. Värst var det 2015, med över 14 700 försäkringsärenden.

Varje år får cirka 270 000 hushåll en cykel stulen. Främst är det barnfamiljer som blir bestulna men det är inte barncyklar tjuvarna i första hand är ute efter. Kanske är det så att barnfamiljer är lite mer stressade och glömmer att låsa eller lämnar cykeln utan uppsikt oftare.

För tjuvarna verkar det vara ganska ”säkert” att stjäla cyklar. Få cykelstölder klaras upp. Enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, ligger uppklarningstalet vid cykelstölder på 1 procent.

En tendes, som försäkringsbolagen noterat, är att tjuvarna under senare år siktat in sig på allt dyrare cyklar.

Märkescyklar har ett högt andrahandsvärde och polisen rekommenderar därför cykelköpare på
begagnatmarknaden att höra sig för om det är säljarens egen cykel man aspirerar på att köpa.

Lena Magnergård