Bakterier i badvattnet

För mycket bakterier i vattnen vid Natenbadet i Stjärnhov har gjort att det klassas som otjänligt. Foto: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

STJÄRNHOV Den här veckan klarade inte Natenbadet i Stjärnhov kommunens bakterietest. Halterna av e coli och enterokocker var för höga. ”Jag vet inte vad det beror på, men vi har tagit nya prover och förhoppningsvis ser det bättre ut i den här mätningen”, säger Emelie Bergström, miljöinspektör i Gnesta.

En av orsakerna till att badplatsens vatten inte klarar bekteriekontrollen kan vara fåglar.

– Om en flock canadagäss nyligen legat vid vattnet kan det ge utslag på vattenprovet, säger miljöinspektör Christer Rosenberg i Katrineholm.

– Ibland kan det vara så att man tar ett prov som blir bra, hade man tagit det en stund senare när det varit fåglar på platsen kanske det skulle blivit ett annat resultat. Det är lite av ett spel för galleriet, men samtidigt är det bra att hålla koll, förklarar han.

Tidigare i sommar var bakteriehalterna vid Fiskeboda i Hjälmaren för höga, men i nästa prov var de okej igen.

– Nu tar vi om proverna på sjön Malmen som var tjänliga med anmärkning.

E colibakterier i vattnet kan också bero på ett avloppsutsläpp men då brukar inte bakterierna ha försvunnit till nästa kontroll.

Om det inte är en EU-klassad badplats mäts enbart ecoli och enterokocker. På EU-badplatser mäts också ph-värdet.

– Ibland kan man se något oljeliknande flyta på ytan, det har vi gjort på Duveholmssjön i sommar, då brukar det vara järnbakterier. De är ofarliga men det kan ju uppfattas som obehagligt, säger Christer Rosenberg.

När vattnet blir varmt och står still brukar algblomningen komma igång. Den ser man på ytan som ofta blir grön, blå eller brun och grumlig.

Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där. Blågrönalgblomningar i Östersjön ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa.

En par allmänna regler från länsstyrelsen är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Och att inte ta barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tam-
boskap som till exempel hundar, får, kor och hästar.

Karina Frölund