Fredrik byggde p-plats

Fredrik Jerlström kombinerar sitt jordbruk i Skavsta med att driva en allmän parkering tio minuter från flygplatsen.
Textstorlek:

I Sörmland har mer än var annan jordbrukare en kombinationsverksamhet. Fredrik Jerlström är en av dem. För tre år sedan byggde han en parkering nära flygplatsen.

Parkeringsplatsen ligger cirka tio minuter från Skavsta flygplats. Sammanlagt sväljer den omkring 140 bilar. Men det kan bli mer.
– Vi har ansökt om att få bygga ut parkeringen. Dock fick vi ”nej” från Trafikverket, men vi ska fortsätta kämpa för det, säger Fredrik Jerlström.
Den befintliga parkeringsplatsen byggdes för tre år sedan, men Fredrik hade idéerna redan på 90-talet. Fredrik säger att det var efterfrågan på parkeringsplatser nära flygplatsen som gjorde att han slog slag i saken. I dag ger den honom en betydande inkomst utöver jobbet som jordbrukare.
– Jordbruket är fortfarande min viktigaste inkomst, men parkeringsplatsen börjar generera allt mer, säger Fredrik.
Att ha en sidoverksamhet är väldigt vanligt bland jordbrukarna i Sörmland. Mer än hälften av alla jordbruksföretag i länet och i Stockholm har en kombinationsverksamhet visar statistik från Jordbruksverket.
Fredrik är inte förvånad. Han tror utvecklingen beror på dålig lönsamhet inom djur- och växtproduktionen. Fler och fler måste få in pengar från annat håll.
– Markpriserna är också en faktor. Arrendena har gått upp och marginalerna blir mindre, säger Fredrik.
Han själv säger att han inte var tvungen att bygga parkeringen. Han hade överlevt ändå.
På parkeringsplatsen står bilar från flertalet länder – Polen, Ryssland och Italien för att nämna några. Flera piloter har årskort på Fredriks parkeringsplats.
Fredrik samarbetar med ett företag som bistår med biljettautomat, biljettkontroller och eventuella parkeringsböter. Själv sköter han sysslorna runtikring, som att plocka skräp, rensa ogräs och skotta snö.
– Så jag behöver egentligen inte göra så mycket, säger Fredrik.
Arbeten utförda på entreprenad är den vanligaste sidosysselsättningen för jordbrukare, enligt statistik från Jordbruksverket. Fredrik har en fot inne där med. På vintrarna snöröjer han kommunens gator.
Dessutom har han vinterförvaringsplatser för båtar och bilar.
– Många som hyr av mig kommer från Stockholm och Nyköping, säger Fredrik.
Erik Inge