Skenande kostnader

Kostnaderna för digital vård skenar i Landstinget. SKL halverar ersättningen. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

Landstingets ersättningen till digitala vårdbolag kommer att halveras till 650 kronor per läkarbesök. Det är skenande vårdkostnader som lett till att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu tagit beslutet.

Förra året sökte ungefär 150 sörmlänningar i månaden vård hos digitala vårdbolag. Men intresset ökar och de digitala läkartjänster är på snabb frammarsch.
– Antalet besök har tiodubblats på kort tid och ingen har sett konsekvenserna av det ekonomiska, säger SKL:s vice ordförande Anders Henriksson.
– I och med att det har varit ett nytt område har vi famlat lite, men nu kan vi sätta en rimlig nivå på ersättningen.
När Sveriges landsting och regioner beslutade om riktlinjer för vilken ersättning som ska utgå till de privata vårdbolag som erbjuder patienter digitala vård sänktes ersättningsnivån från 1200 kronor till 650 kronor per digitalt läkarbesök.
Idag är det framför allt två privata enheter, KRY och Min Doktor, i Region Jönköping som erbjuder digitala läkarbesök.
De har patienter från hela Sverige. För de patienter som inte är bosatta i Jönköpings län skickar regionen utomlänsfakturor i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård.
Det innebär att om en sörmlänning söker digital vård hos till exempel KRY debiteras Landstinget Sörmland för besöket.
Patienter betalar 250 kronor och Landstinget Sörmland har hittills betalat 1200 kronor för samma besök, men nu har SKL prutat ner kostnaden till 650.
När den digitala vården startade förra året fakturerades landstingen 2195 kronor för ett webbaserade läkarbesök, men sedan 1 januari i år är ersättningen för 1200 kr och nu ska den sänkas ytterligare.
– Det här är en rimligare ersättning och en företagarform som kommit för att stanna. Nu är det viktigt att vi tittar på samarbetsmöjligheter och arbetar för att höja kvaliteten på den digitala vården, säger Asghar Farahani Shiviari, Hälsovalschef på Landstinget Sörmland.
Den som söker hjälp hos ett digital digitalt vårdbolag får ett 15 minuters samtal med läkaren via video.
– Det handlar om enklare åkommor, inget som kräver ingrepp eller en fysisk undersökning, utan lättare allergier, öroninflammationer och liknande, säger Asghar Farahani Shiviari.
På företagens webbsida finns en beskrivning av hur det hela går till och vilka sjukdomar och besvär som patienter kan få hjälp med.
På ett år har de digitala utomlänsbesöken mer än tiodubblats.
Under mars 2017 gjordes knappt 13 000 besök och sedan förra sommaren har närmare 55 000 besök gjorts.
Totalt skickades förra året räkningar på över 37,5 miljoner kronor till landsting över hela landet. Utvecklingen har också gått rekordsnabbt.
– Det är inte förvånande att det gått fort men det har gått fortare än många kunnat tro. Min gissning är att det är en kombination av att vi i Sverige är väldigt uppkopplade och vana att göra det mesta via nätet, säger Jonatan Vincent, controller på ekonomienheten på regionalledningskontoret i Region Jönköpings län.
–Det har också varit massiva marknadsföringskampanjer av de här bolagen, särskilt i storstadsområdena, fortsätter han.
Bara för första kvartalet i år är summan uppe i drygt 28 miljoner kronor. Högst summa har inte oväntat hamnat på Stockholms län, med nästan 12 miljoner kronor.
I Sörmland handlar det om 654 663 kronor för första kvartalet i år. Hela förra året kostade 880 691.
Just nu pågår en pilotstudie med sex digitala vårdcentraler i länet där du kan boka in ett videobesök, men enligt hälsovalschef Asghar Farahani Shiviari har det varit tekniskt struligt och inte haft många besök.
Fakta:
Landstingens fakturor
Summa fakturor för digitala besök utförda 2016 samt fakturor skickade under första kvartalet 2017.
Län 2016 /Första kvartalet 2017
Stockholm 15 928 805 /11 920 939
Uppsala 1 164 027 / 928 203
Södermanland 880 691 / 654 663
Östergötland 1 066 351 / 996 071
Kronoberg 392 800 / 266 631
Kalmar 461 095 / 337 930
Gotland 138 775 / 89 253
Blekinge 306 950 / 230 864
Skåne 5 294 289 / 3 976 529
Halland 1 007 570 / 824 098
V Götaland 5 980 561/ 4 601 911
Värmland 550 870 / 361 336
Örebro 676 498 / 495 474
Västmanland 582 023 / 495 756
Dalarna 784 552 / 524 238
Gävleborg 620 753 / 443 398
Västernorrland 454 242 / 374 026
Jämtland 325 267 / 230 253
Västerbotten 446 214 / 339 528
Norrbotten 433 918 / 293 139
Totalsumma 37 496 251 / 28 384 240
Källa: Region Jönköping.
Karina Frölund
Tobias Österberg/TT