Fake news och tendensiös propaganda

Textstorlek:

Nils Bildt? Jag höll på att ramla av stolen av skratt. Minns hur Janne Forsell och Kjell Alinge i ett av sina program ”Hemma hos” diktade upp en ”Nisse Gandhi” som var släkt med Indira. Nå, det var ett humorprogram och alla förstod ju att det inte var på riktigt. Men Nils Bildt i Fox News, enligt president Trump den mest tillförlitliga nyhetskällan i USA, presenteras som ”svensk försvars- och nationell rådgivare”. På riktigt! Och fullständigt lögnaktigt.

Idag mer än någonsin annars gäller det att kolla källan på all den info som sköjer över oss via olika nyhetsflöden.. För det är inte bara de uppenbara lögnerna, de som Trump trumpetar ut, som fabriceras.

Inom politiken och näringslivet finns en enorm mängd lobbyister som försöker påverka våra åsikter, som vill få oss att tro på än det ena och än det andra. Kan ni ana det spel som försiggår nu när den rödgröna regeringen försöker genomföra ett av sina vallöften: att begränsa vinster i välfärden, vilket en majoritet av svenska folket faktiskt vill.

En annan uppenbar lögn som trump-etats ut under senare år är att det kommer två busslaster varje vecka från landsbygden till Stockholm. Det sägs om och om igen, inte minst av media och av politikerna i Stockholm. Så att det ska byggas mer och mer, så att byggbolagen tjänar storkovan på att bygga en stad där barnperspektivet fullständigt saknas. Och där lägenheterna är svindyra

Redan i oktober 2016 skrev den undersökande journalisten Kristoffer Örstadius i Dagens Nyheter två stora artiklar om just detta: ”Flytten går inte till storstäderna” och ”Flykten från storstäderna” (DN 4 och 20 okt. 2016). Så kommer nu också en ny forskningsrapport från Kungliga Ingeniörsvetenskapsakademin (IVA), ”Den urbana utveckligens drivkrafter och konsekvenser”, där de menar att bilden av både landsbygden och staden behöver problematiseras. Städerna växer inte på landsbygdens bekostnad. Befolkningsökningen i storstäderna beror på ett födelseöverskott samt på invandring.

Vem vill få oss att tro att landsbygden avfolkas? I vissa delar gör den det men då som en följd av att den sociala infrastrukturen nedmonteras. Tänk på den stackars kvinnan i Sollefteå som fick föda sitt barn i bilen på väg till BB. Samtidigt som landstingsdirektören kostade skattebetalarna 15 miljoner kronor i lön samt avgångsvederlag (källa Aktuellt focus).

Marie Selander