Stora skador på tallen

Tall är älgens naturliga föda, vilket leder till stora betesskador på de få tallplanteringar som finns i länet. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

​Det är stora skador på ungskog med tall runt om i Sverige. Värst är det i södra Sverige men även i Sörmland är det omfattande skador på vissa områden, det visar Skogsstyrelsens Älgbetesinventering, Äbin.

Mer än varannan tall är betesskadad i Götaland, men det är stora skador på tallen även i Svealand och Norrland.

– Det planteras väldigt lite tall i länet så älgarna samlas gärna där de finns, eftersom tall är deras stapelföda, säger Johan Varenius på Länsstyrelsen.

Just betesskadorna har gjort att det varit svårt att etablera tall i Sörmland, vilket är en orsak till att många skogsägare valt att plantera gran istället.

– Konkurrensen om födan i skogen har förändrats. Det är flera sorters vilt som konkurrerar om födan och skogen är annorlunda. I produktionsskog med gran finns inte mycket undervegetation att äta, säger Johan Varenius.

I de drabbade områdena i Sörmland har olika skötselområden tagit fram olika lösningar. Några tänker fälla fler älgar andra ska sänka antalet dov- och kronhjortar för att minska konkurrensen.

Den sörmländska älgen har under flera år varit uppmärksammad för att kalvarna är klena och små, så ökningen av betesskadorna beror inte på att älgstammen plötsligt ökat.

– Nej, och älgen kommer fortfarande att äta tall eftersom det är grundfödan, men det blir mindre konkurrens om ris och annat ätbart.

Skogsstyrelsen ser gärna att det planteras fler tallar i Sverige. Med projektet ”Mer tall” hoppas de uppmuntra skogsägarna att i första hand fortsätta med tall i tallskog.

– Under en tid har en del skogsägare valt att sätta gran på tallmark på grund av betesskadorna, och det hoppas vi kunna ändra på, säger Göran Silverling på Skogsstyrelsen i Nyköping.

Cirka 20 procent av Sörmlands skogar har bestått av tall.

– Vi jobbar med information och utbildning för att behålla de tallskogar och blandskogar vi har, säger Göran Silverling.