Arbete mot utanförskap

Adam, Hampus, Najmo och Norah går alla på Långsätterskolan i Nyköping, där det finns trygghetsgrupper för att förebygga mobbning. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

​Enligt en rapport som organisationen Friends släppte nyligen så utsätts 60 000 barn och unga för mobbning i svenska skolor. Bland de yngre barnen känner sig fyra av tio otrygga. På Långsätterskolan i Nyköping arbetar man med trygghetsgrupper för att förebygga mobbning.

– Det är jätteviktigt att fånga upp den känslan när en elev inte vill gå till skolan på morgonen, säger skolkurator Bella Engvall.

Hon arbetar nästan heltid på grundskolan och tillsammans med skolsköterskan Marie Sellberg försöker hon spendera mycket tid ute bland barnen, i korridorerna och på skolgården.

Adam är elva år gammal och har precis börjat femman på Långsätterskolan. På frågan vad han tänker på när han hör ordet mobbning så säger han grupptryck och att man ibland kan göra saker som man egentligen inte vill göra.

– Att man inte är snäll mot sin kompis, lägger Norah, som precis har börjat trean, till.

På skolan finns något som de kallar för Trygghetsteam, där rektorn, pedagoger och kuratorn är delaktiga för att aktivt arbeta förebyggande mot mobbning.

Bland annat finns ett system med gula lappar, där eleverna får fylla i en blankett om de har upplevt något otryggt eller upprörande i skolan. Lappen lämnas sedan till Bella Engvall.

På så sätt kan de följa upp även mindre händelser, och stoppa dem innan något större hinner utvecklas.

– Förr kunde rastvakterna stå och prata en bit bort, säger Adam.

– Men nu är de mer utspridda, säger Hampus, som går i sexan.

Arbetet har förbättrat situationen enligt Marie.

– Jag har varit här i tolv år och jag ser stor skillnad, säger hon.

Men enligt Friendsrapporten, som drygt 3 500 anställda på skolor runt om i Sverige har svarat på, känner en tredjedel att de inte har tillräckligt med kunskaper i trygghets- och likabehandlingsfrågor.

Många säger även att de saknar tid för att kunna följa upp de kränkningar som upptäcks.

Johan Rahm, kommunikationschef på Friends tror att de allra flesta lärare har en ambition att jobba mot elevotrygghet och utanförskap på skolor, men att det inte alltid finns tillräckligt med resurser.

– Många har alldeles för många elever, så man hinner bara jobba akut, och inte alls förebyggande, säger han.

För att ge en bild av mobbningens effekter så har Friends räknat på vilka kostnader det blir för ett samhälle på sikt. I Sörmland kostar ett års mobbning 520 miljoner kronor på 30 års sikt berättar Johan Rahm.

Esfar Ahmad