Algblomningen är igång

Satellitbild på algblomning från den slutet av juli som NASA tagit. Foto: Pressfoto/ NASA Worldview
Textstorlek:

Nu har algblomningarna i Östersjön kommit igång och utöver att det drabbar våra badmöjligheter och fisket, så påverkar det även syrehalten i havet.

Situationen i Östersjön som det ser ut idag är akut. Irene Karlsson Elfgren på Natur- och miljöenheten, Länsstyrelsen Sörmland, beskriver algblomningen som en del av en pågående ond cirkel.

– När det blir syrefritt så släpper näringsämnen från sediment och går upp i vatten, vilket kan leda till mer algblommningar. När de dör så går det åt mer syre, säger hon.

Detta påverkar både människors rörelsemönster längst med stränder och havet, men även annat djur- och växtliv menar hon.

– Till stor del beror problemen på hur Östersjön ser ut rent fysiskt, men våra aktiviteter spär på problemet.

Det innebär att det kommer in lite nytt vatten genom sundet, och det syrefattiga vatten som redan finns blir kvar länge.

Och ett syrefattigt hav kan i sin tur leda till döda havsbottnar.

– Just för att Östersjön är så instängt så är läget besvärligare än i andra hav, säger Irene.

Det är nämlingen så att en ökad mängd algblomningar även innebär en ökad mängd döda alger som sjunker till havets botten. Där tar de sedan upp mycket av syret när de bryts ner.

Märkbar påverkan för oss människor kan vara att fiskebeståndet förändras, där exempelvis torsken drabbas.

– Om det är för mycket syrefria bottnar, då hjälper inte det som vi gör från land för att minska näringsbelastningen, då näringsbidraget från botten blir större än vår påverkan, säger Irene.

Det räcker inte med att fortsätta så som man alltid gjort,

Istället menar Irene att det krävs nya grepp för att lösa problemet med Östersjöns algblomningar och döda bottnar.

– Man pratar om att pumpa ner syrerikt vatten från ytan till botten, säger hon.

– Det finns även många projekt i vikar och inom skärgården där man lättare skulle kunna minska tillförseln av näring från närområden för att binda sedimentet.

Skulle situationen inte förbättras på Östersjön så kommer det leda till fortsatt besvärliga algblomningar och en minskad fisketillgång.

– En del av algerna bildar ju även gifter. Man vill inte bada, och om djur får i sig algerna så kan de i värsta fall dö, säger hon.

Esfar Ahmad