Forskarteam mot fluga

På Björkviks bär i Marieberg har man ännu inte nåtts av Suzukiiflugan, som hitills enbart påvisats i Skåne. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

​För två år sedan upptäcktes den fruktade Suzukiiflugan i Skåne. Nu arbetar ett forskarteam på Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp med att hitta bekämpningsmetoder för att stoppa en eventuell spridning till resten av Sverige.

Flugan, som angriper alla typer av bär men även mjukskaliga frukter har än så länge enbart upptäckts i Skåne.

Sprider den sig i Sverige kan flugan även påverka vilda bär och i förlängningen också skogslandskapet. Årets inventeringar pågår fortfarande och Sanja Manduric, rådgivare på jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp tror att flugan kommer att dyka upp inom de närmsta veckorna.

– Förra året hittades flugan vecka 31 och där är vi inte än. Men i år har vi lite tidigare säsong, så jag förväntar mig att flugan kommer att dyka upp i odlingar lite tidigare, säger hon.

En viktig anledning till varför Suzukiiflugan gör så stor skada är att den ofta upptäcks under efterskörden.

Om skador syns redan på fältet innebär det att det rör sig om ett väldigt stort angrepp berättar Sanja Manduric.

– Oftast ser man inte angreppen, utan man kan skörda en gröda och upptäcka skador strax efter. Då har man lagt ner tid och pengar och kan inte leverera. Eller i värsta fall så har man levererat och då upptäcks skadorna hos kunden, säger hon

Flugan sprider sig dels genom import, dels på naturlig väg, då handlar det snarare om insektens överlevnadsförmåga och populationsstorlek. En forskargrupp arbetar nu med att utveckla bekämpningsmetoder för den fruktade flugan. Peter Witzgall, forskare i kemisk ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, berättar att de främst arbetar med att utveckla doftämnen för att locka flugan.

– Flugan finns på alla bär, även vilda bär i skogen inkluderat blåbär och lingon. Nu finns det inga insekter som angriper dessa bär, säger han.

Skulle dessa angripas så påverkas en viktig resurs, inte bara för bärplockare men även fåglar och små djur berättar Peter Witzgall. I flertalet länder där flugan är etablerad så har den blivit en ekonomiskt betydande skadegörare och det finns även exempel på hur den kan överleva kalla vintrar såsom i Kanada berättar Peter Witzgall. Därmot har Sverige en kallare sommar, något som kan bromsa förökningen.

– Vi vet inte hur stort angreppet av vilda bär kan bli, inte heller vilka konsekvenser det kan få, säger han.

Esfar Ahmad