Tema: Jakt & Fisk

Dovhjorten i fokus

John-Erik Olsson och Filip Lycknert tycker att samarbetet om dovhjort i Vingåker har gett bra resultat. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

– Det är hög tid att tillsammans börjar arbeta med en ny förvaltningsmodell. I vissa områden skjuts 80 klövvilt per tusen hektar, två av dem är älgar och den viltart vi diskuterar i huvudsak på våra jaktmöten är älgen, säger Johan Varenius på Länsstyrelsen.
Han hoppas att många ska delta i det frivilliga samverkansprojekt som startat.

Målet är mer kunskap och bättre förvaltning av dovhjortar och annat klövvilt i länet.

– Vi har lokalt fem, ja faktiskt sex olika sorters klövvilt i Sörmland, men det är enbart två av dem, älg och kronhjort, som vi har skötsel- och förvaltningsplaner för, säger han.

I Sörmland finns förutom älg, kron- och dovhjort också rådjur, vildsvin och på vissa ställen även mufflon.

Det finns särskilda regler som gäller för jakt på älg och kronhjort. De jagas i huvudsak inom skötselområden i länet med en plan som styr hur många djur som ska skjutas. Det ska rapporteras in till länsstyrelsen.

– Vi tycker att det är dags att se helheten och förvalta allt klövvilt. Djuren påverkar varandra och ju mer vi vet om djuren desto bättre djurstammar kan vi få.

Under de senaste tio åren har dovhjorten ökat och spridit sig i länet. Lokalt finns det stora flockar samtidigt som arten på andra håll enbart förekommer sporadiskt.

– Det medför ett ökat kunskapsbehov om hur vi bäst ska förvalta dovhjorten, förklarar Johan Varenius.

I vissa områden har dovhjorten funnits under längre tid. Vingåker är ett av två ställen i Sörmland med många dovhjortar. Där har stora gods som Bo-Hjortkvarn, och Skenäs liksom Brevens Bruk haft hjortar i hägn en gång i tiden.

Numera är dovhjort det klövvilt som dominerar i Vingåkersskogen. Något som fick entusiasten John-Erik Olsson att ta initiativ till samarbete och skötselplaner redan för snart tio år sedan.

– Det kan få förödande konsekvenser för hjortarna om vi inte ser dem i ett större perspektiv. Vi är nio jaktlag som planerar och förvaltar dovhjortarna tillsammans, berättar han.

Sammanlagt jagar de över yta på drygt 6 000 hektar. Under förra jaktsäsongen sköt de 377 dovhjortar, betydligt fler än de 33 älgar de fällde.

– Samarbetet ger en annan genomslagskraft och vi kan bättre förvalta de djur vi har, säger John-Erik Olsson.

Filip Lycknert, viltmästare på Skenäs håller med och säger att målsättningen är att ha en lagom stor och frisk stam.

– Men det är klart, vad som är lagom beror på vem du frågar. Vi bestämmer inte över varandra utan kompromissar, säger han.

De har haft föreläsningar om dovhjort och efterhand lärt sig mer om djuret.

– Vi är till exempel överens om att spara de äldre hjortarna och har på fem år fått en mycket bättre handjursstam, säger John-Erik Olsson.

Det gäller att jobba för att få samsyn och vara överens om vad som är bra förvaltning. Filip Lycknert säger att det är viktigt att förstå effekterna av sitt handlande.

– Vi försöker hålla undan avundsjuka. Som förvaltare av vilt är den värsta inställningen ”skjuter inte jag så skjuter någon annan”, säger han.

Länsstyrelsen kommer att bjuda in till utbildningar och lovar föreläsningar av Sveriges ledande dovhjortsforskare och experter för att alla ska få lära sig mer om dovhjortens biologi, hur man ska inventera dem och hur man kan förebygga för att minska på skadorna.

– Det kommer bli intressant och ge användbar information för alla, oavsett om området har mycket dovhjortar eller inte, säger Johan Varenius.

Det finns 43 skötselområden
i Sörmland på sammanlagt ungefär 500 000 hektar.

– Att delta i projektet är frivilligt och det är jägarna och markägarna som själva bestämmer hur  dovhjortstammen ska förvaltas. Målet är samsyn och en gemensam målbild.

Förutom länsstyrelsen är LRF, Jägareförbundet Södermanland, Skogsstyrelsen, Föreningen Sörmländska jordägare samt naturintresset i Viltförvaltningsdelegationen med i projektet.

 

AVSKJUTNING ALL KLÖVVILTSARTER SÖDERMANLAND 2015/16

Art och antal per 1000 hektar
Dovhjort – 15,49*
Vildsvin – 14,92*
Kronhjort – 3,7
Rådjur – 6,59*
Älg – 2,1
Summa 42,8
*inrapporterat och hämtat från viltdata.se

Karina Frölund