Allt fler äldre jobbar

Dan Stenmark arbetar i skogen, han har sitt egna företag och räknar med att han arbetar ungefär 25-procent, trots att han sedan många år är pensionär. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Andelen yrkesverksamma pensionärer har aldrig varit större. I dag arbetar 179 000 personer efter 65 år. Det är en 80-procentig ökning på tio år.

Det sägs att 70 är det nya 50. Kanske stämmer det. Vi lever längre, håller oss friskare till högre åldrar och nu vet vi också att många gärna jobbar efter pension. Men inte alla. Ett slitsamt arbetsliv tär också på krafterna och de som jobbat inom handel, vård och industri väljer ofta att pensionera sig vid 65 eller tidigare. Det visar en rapport som inom kort presenteras av SPF Seniorerna.

Dan Stenmark är en som fortsatt jobba efter pension. Han slog två, nej förresten, tre flugor i en smäll. Lite ekonomisk guldkant på tillvaron, extra motion och så jobbet han som ung hade drömt om.

Dan Stenmark har arbetat hela sitt liv som yrkesmilitär. Egentligen drömde han om ett jobb inom skogsbruket.

– Men det blev aldrig aktuellt, säger han. Stordriften tog över i skogen och det gjorde att jobben försvann.

Dan Stenmark växte upp i Norrland och Hälsingland. Med skogen och naturen inpå knuten. Men när jobben inom näringen försvann sökte sig Dan söderut. Han valde en militär bana och hamnade så småningom i Sörmland. Där etablerade han sig med jobb och familj.

I dag hade han kunnat leva ett stillsamt pensionärsliv i Stallarholmen tillsammans med hustrun Ingegerd och matat småfåglarna. Men det livet verkar inte ligga för honom.

I stället möts vi i skogen. Dan är utrustad med röjsåg och motorsåg. Hjälmen sitter på plats och han far som en spänstig hind över stock och sten. Det är svårt att hålla takten. Stubbar, ris och nedblåsta träd verkar inte bekomma Dan. Några hjortar passerar på avstånd men de verkar inte särskilt rädda.

– Härligt, säger Dan. Tänk vilken förmån det är att få njuta av den fantastiska naturen. Dessutom får jag också röra på mig. Det är en ynnest att kunna arbeta i skogen. Att få göra nytta och samtligt hålla sig i form. Både själsligt och fysiskt.

Skogens väktare?

– Ja, det skulle man kunna säga.

Dan Stenmarck arbetar tillsammans med en kollega ungefär kvartstid. De startar vid åttatiden på morgonen och jobbar fram till lunch. Men inte alla dagar. Dan är också medlem i Stallarholmens pensionärsförening och så tar bridgen sin tid också.

– Det här är ett arbetssätt som passar mig. Nu har jag ett eget företag och får jobba med kropp och själ. Det är perfekt, säger han och fortsätter:

– Ibland har vi speciella uppdrag och hugger ved till närbelägna företag, men oftast handlar det om röjning och plantering av skog.

Annars röjer Dan och kollegan mest åt skogsägare med mindre arealer. Till våren väntar plantering av gran. Det har till och med blivit så mycket jobb att Dan tar in extrapersonal vid jobbtoppar.

Får jag vara lite oartig och fråga hur gammal du är?

– 76 skrattar Dan, och drar igång motorsågen.

Samtidigt som Dan har hittat ett drömyrke finns det pensionärer som tvingas arbeta längre då pensionen inte räcker. Fallande börser och högre arbetslöshetssiffror, runt åtta procent vilket är högre än beräknat, har gjort att pensionerna sänkts för de flesta.

Eftersom pensionen är kopplad till den yrkesverksamma generationen, det vill säg att man inte sparar för framtida bruk, täcker pengarna från de som arbetar inte utbetalningarna. Förlusten uppgår i dagsläget till cirka 670 kronor per månad för en pensionär med 16 000 kronor i pension.

För en snittpensionär innebär det en totalförlust på nära 50 000 kronor under åren 2007 till 2017. Dessutom har pensionerna inte höjts under perioden.

– Det är helt oacceptabelt men pensionerna har under de senaste tio åren stått helt still räknat i dagens penningvärde, samtidigt som lönerna ökat med 20 procent under samma period, säger Christina Rogestam, ordförande i SPF Seniorerna.

Många pensionärer tvingas jobba längre men andelen pensionärer som vill jobba längre har också ökat, även om siffran inte är fastställd om vem som arbetar på grund av vad.

– Men vi vet att många känner stor stimulans av att fortsätta arbeta. Dessutom kan många också välja arbetstid och få en större frihet i arbetslivet som pensionär vilket gör det roligare, säger Anna Eriksson på SPF Seniorerna.

Hon säger att antalet sysselsatta senorer mellan 65 år och 74 år har ökat med över 100 000 personer under senare år.

– Många väljer att bli egenföretagare. Kanske konsulter. I mindre uträckning väljer man att ta anställning.

– Vi kan också se att den här åldersgruppen har, när det gäller yrkesarbete, ökat mest av samtliga åldersgrupper under de senaste tio åren, säger Anna Eriksson.

Lena Magnergård