Kamera ersätter nattbesök

Systemutvecklare Ritva Silén och Sara Dabo, enhetschef för hemtjänstens nattpatrull i Strängnäs, tror inte att kameraövervakning kommer att leda till ökad ensamhet. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Det kanske kan låta som Orwells 1984. Gamla människor kameraövervakas i sina sängar på nätterna. Men ett sådant försök pågår just nu i Strängnäs kommun. ”Vi gör det för att öka de äldres livskvalitet och inte störa deras nattsömn”, säger Sara Dabo, enhetschef för hemtjänstens nattpatrull i Strängnäs.

Fem äldre i kommunen har fått en kamera placerad vid sin säng i sina hem. Tanken är att hemtjänsten ska minska på sina nattliga besök.

– Övervakningen är individuell och anpassas helt efter brukarnas behov, säger hon.

Att kameraövervaka äldre hemma är inte helt nytt. Eskilstuna gör det, om än i liten skala och flera kommuner står på kö för att pröva. Övervakningen sker strikt och kameralagen följs till punkt och pricka.

– Det kan till exempel innebära att kameran, som sitter vid sängen, är påslagen varje natt mellan klockan ett och två. Under den tiden kan en undersköterska gå in på datorn och titta att allt står rätt till, berättar Sara Dabo.

– Allt personalen gör loggas och inga filmer sparas. Skulle den ansvariga undersköterskan av någon anledning missa eller inte hinna gå in och titta under avtalad tid, det kan ju hända att någon annan brukare tar upp just den tiden, då måste hemtjänsten rycka ut och göra ett besök.

Det innebär bland annat att de äldre måste ge sitt personliga medgivande till övervakningen och skriva på ett avtal. Dessutom måste även närmast anhörig göra det samma.

– Vi kommer att utvärdera projektet i slutet av augusti, säger Ritva Silén, systemutvecklare, men just nu ser hon enbart fördelar med projektet.

Är du inte rädd för att man tar bort den mänskliga kontakten, och spär på ensamheten genom att använda kameror?

– Nej, inte alls. Det här är den vanligaste frågan jag får när vi pratar om projektet. Vi gör det här för att öka våra brukares säkerhet och livskvalitet. Att få besök av hemtjänsten på natten uppfattas ofta enbart som störande och många väcks i onödan.

– Med den här typen av övervakning får våra brukare förhoppningsvis en längre, sammanhängande och välbehövlig nattsömn i stället, säger Sara Dabo.

I Åkers Styckebruk, i den sydvästra delen av Strängnäs kommun, bor Inger Johansson som är aktiv i PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

–  Jag ser väl två sidor av myntet. Själv skulle jag nog aldrig kunna tänka mig att ha en kamera vid sängen men visst kan kameraövervakning vara bra för vissa, säger hon.

– Men jag är orolig att kameror används för att kommunen inte klarar av eller har råd att tillhandahålla äldreboenden och andra lämpliga bostäder till de gamla, säger Inger Johansson.

Monica Linell Rylén (s) ordförande i socialnämnden ser möjligheter med kameraövervakning och digital teknik, så kallad välfärdsteknologi.

– Syftet med kameratillsyn, jag vill inte kalla det för kameraövervakning, är att höja kvaliteten för brukarna. Vi kommer självklart att följa projektet noga och i uppföljningssamtal se vad alla inblandade tycker, säger hon.

Men är inte det här ett sätt att spara pengar inom hemsjukvården, en kamera måste ju vara billigare än mänsklig personal?

– Nej, det är absolut inte syftet. Vi vill öka tryggheten för de äldre. Att det sedan ger tidsmässiga och miljömässiga vinster är bra, säger Monica Linell Rylén.

Även Sara Dabo och Ritva Silén på Strängnäs kommun ser många fördelar med detta och kan ge exempel.

– Det är jobbigt för många äldre på nätterna och ofta hinner de inte upp på toaletten. Det finns ett hjälpmedel som kan mäta urinet. Kanske ser man då att just den här brukaren kissar på sig vid ett-tiden på natten. Då skulle man kunna se till att hemtjänsten finns till hands och hjälper personen in på toaletten vid den tiden. Det underlättar främst för brukaren som får bättre nattsömn och slipper kissa på sig, men också för hemtjänsten, säger Sara Dabo.

– Vi får inte vara främmande inför välfärdsteknologin. Det är en enorm utmaning vi står inför då antalet äldre ökar. Vi har inget val och teknologin kommer att bidra med kompetens som är nödvändigt. Då kan vi i stället satsa den mänskliga kraften där den bäst behövs, säger Ritva Silén.

Lena Magnergård