Södra Sörmland hårt drabbat av Helga

Textstorlek:

Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.

Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att de mest omfattande skadorna finns i norra Skaraborg, södra delen av Sörmlands län, södra delen av Örebro län samt norra delen av Östergötlands län. Ett område mellan Vänern och Vättern runt Tiveden och Askersund har betydligt större skador än övriga delar. 
– Eftersom skadorna är mycket ojämnt fördelade och den totala volymen inte är så stor, så är det inte möjligt att bryta ner skadevolymerna per län. Totalt uppskattas den fällda volymen skog till 700 000-800 000 skogskubikmeter, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen. 
Bedömningen av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer genomfört de senaste dagarna. Inventeringar har gjorts i Jönköpings, Västra Götalands, Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. Såväl gran som tall har fallit och skadorna finns framförallt vid nya hyggeskanter, nygallrade bestånd och fröträdställningar.
Källa: Skogsstyrelsen