Klimatet förändrar skogsbruket

Skogsförvaltare Jonas Lundh i Jönåkers Häradsallmänning planerar skogen för ett förändrat klimat. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

​” Vi måste förändra vårt sätt att sköta skogen”, säger Jonas Lundh, skogsförvaltare för Jönåkers Häradsallmänning. Varmare, blåsigare och blötare klimat ger andra förutsättningar för skogen att växa.

Stormen Helga drabbade vissa delar av södra Sörmland hårt. Den fällde cirka tio av Jönåkers Häradsallmännings 7 500 hektar.

– Det var mindre än vad jag trodde vid första anblicken. Men det är svårt att hitta alla drabbade områden, vindarna är mer nyckfulla och det är inte självklart vad som fallit, säger Jonas Lundh.

Han visar vägen ut på hygget mellan Björkvik och Strångsjö där frötall efter frötall fallit efter Helgas framfart.

I klimatförändringens spår har han funderat på vad som krävs av skogsägare och förvaltare när risken för stormfällning ökar.

– Det är viktigt att skogen röjs väl och gallras i tid. Skogen får inte bli för tät när den är ung utan rötterna måste kunna breda ut sig och bli stabilare, säger Jonas Lundh.

Risken för att skogen ska falla ökar även om inte stormarna skulle öka. Skogsstyrelsen pekar på att grundvattennivåerna blir högre under vintrarna, så det kommer inte att tjäla lika ofta och länge.

Träden kan växa fortare i det varmare klimatet och kommer tidigare upp i de längder där risken för fall ökar betydligt när de starka vindarna kommer. Om det dessutom skulle komma starka eller mer turbulenta orkanvindar oftare ökar risken för stormfällning än mer.

– Så fort man gör något i skogen ökar risken för vindfällen. Det är bättre att gallra en gång vid rätt tidpunkt och ge träden en och en halv till två meters mellanrum. Inte gallra när skogen är över 20 år.

Jonas Lundh ser ut över de nerfallna frötallarna och menar det sättet att så skog kan bli sällsynt i framtiden.

– Vi måste lära oss att hantera klimatet. Om det inte fungerar med frötallar kanske det är lika bra att plantera tall istället.

Däremot är han skeptisk till att byta trädslag.

– Lönsamheten skulle halveras med lövskog. Det bästa är att plantera gran, tall eller löv där det passar bäst. Jag tror det avgörande är skötseln av skogen.

– Vi har alltid haft en hel del tall eftersom det fungerar bättre på magrare mark. Vi planterar gran på bördigare mark och har redan nu inslag av löv. Det stabiliserar skogen och det kan bli aktuellt med lite mer i framtiden.

Karina Frölund