Hela ledningen bör avgå

Istället omvaldes han och nu känner de inget förtroende för någon i ledningen. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Bröderna Tomas och Olle Andersson från Bie anser att hela Arlas ledning ska avgå. Efter att styrelseordförande Åke Hantoft uttalat sig i SVT:s Uppdrag Granskning vill de se honom utbytt.

Istället omvaldes han och nu känner de inget förtroende för någon i ledningen.

– Jag är chockerad, jag trodde aldrig han skulle bli omvald, säger Olle Andersson.

Det som retat upp mjölkbönderna Olle och Tomas Andersson är Åke Hantofts svar till Uppdrag Gransknings reporter som frågade vilket ansvar Arla har för mjölkkrisen och det växande missnöjet bland mjölkbönderna. Åke Hantoft svarade att: ”Jag är inte säker på att Arla som mejeriföretag ska ta på sig det ansvar som det innebär för dem som kommit i en tuff situation. Besluten hos dem som har satsat och dem som har kommit i problem ligger mycket hos dem själva.”

– Det fattas en krona och 27 öre för att täcka produktionskostnaderna på varje producerad liter mjölk. Det logiska är att Arla betalar oss vad det kostar att producera mjölken sedan får Arla förhandla med handeln om priset, säger Tomas.
– Det här usla avräkningspriset visar att ingen av de invalda i styrelsen klarat sitt jobb, fortsätter han.

– Jag tycker ledningens löner ska vara direkt kopplade till avräkningspriset. Att sedan dela ut bonusar till chefer när mjölkbönderna går på knäna gör mig ännu mer förbannad. Jag skulle inte vilja visa mig ute om jag vore dem, säger Tomas.

Tomas och Olle har 60 mjölkkor och 160 hektar mark. De är uppväxta på gården och tog över 1988. För åtta år sedan byggde de om lagården och satsade på lösdrift.

– Jag är så trött på tjatet från Arla om att på sikt kommer det här att ge ett högre avräkningspris. Det har inte blivit bättre sedan vi startade -88. Jag undrar hur långt den här sikten sträcker sig. Vi hinner gå i pension, säger Olle.

Han och Olle säger att Åke Hantoft med sina uttalanden lägger ansvaret för den dåliga lönsamheten på mjölkbönderna.

– Inget är Arlas fel trots att det här avräkningspriset är en katastrof. Mjölkbönder gör allt för att spara in på kostnader, säger Tomas.

De menar att de ändå är tvungna att stanna hos Arla eftersom det finns så få mejerier i Sverige och det är för långt till närmaste utomstående mejeri.

– Så säger Arlaledningen att de är stolta över sin portfölj samtidigt som Arla i Saudiarabien tar pass och ID-handlingar från gästarbetare för att de inte ska kunna byta jobb, säger Olle.

– Jag tycker hela Arlas ledning ska avgå, fortsätter han.

Arlas styrelseordförande Åke Hantoft avböjer att kommentera mjölkböndernas avgångskrav och skickar i stället frågan vidare till sin PR-chef Mikael Lindgren som säger:

– Åke Hantoft omvaldes till Arlas styrelse så sent som den 20 maj. Han fick då fortsatt förtroende av Arlas högsta beslutande organ, representantskapet.

Men det svarar inte på frågan om avgångskrav?

– Jag har ingen mer kommentar än att det inte är konstigt att man som ägare i ett demokratiskt styrt kooperativ har olika åsikter. Det är en del av den demokratiska processen. Däremot kan vi konstatera att Åke fortsatt har styrelsens förtroende, säger Mikael Lindgren.

När det gäller verksamheten i Saudiarabien och diskussionerna om medarbetarnas pass ändrar Arla sin praxis efter kritiken och Arla skriver nu på sin hemsida:

Som andra företag med verksamhet i landet har Arla följt nationell praxis genom att förvara passen för gästarbetare vid mejeriet i huvudstaden Riyadh. Den enskilda medarbetaren har alltid haft rätt att skyndsamt återfå passet vid begäran. Arla har nu beslutat att frångå efterlevnaden av denna praxis. Samtliga pass återlämnas nu till medarbetarna.

Karina Frölund