Nysatsning på service i Stavsjö skapar underlag för vårdcentral

Gamla skolan får nytt liv

– Många äldre kommer att välja vårdcentralen i Stavsjö, säger Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB. FOTO: Eva-Lotta ERiksson
Textstorlek:

Snart kommer det att sjuda av liv i Stavsjö gamla skola igen. Men nu i form av en servicepunkt med egen vårdcentral.
Går allt enligt planerna öppnar den nya vårdcentralen sina portar i augusti.

– Tanken är att vi ska ha två distriktssjuksköterskor och en läkare som kommer vid behov, säger Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB, bolaget som arbetar med att förbättra servicen i lokalområdet.

– Just nu har vi sagt att det ska vara öppet två halvdagar i veckan.

Det finns redan ett samarbetsavtal med Landstinget i Sörmland som ska pågå under två år.

– Under den tiden kommer det utkristallisera sig om det behövs fler tider, eller färre.

Av de gamla skolsalarna kommer det bland annat bli två mottagningsrum och ett labb.

– Man ska i princip kunna göra allt här som på andra vårdcentraler.

Larz Johansson berättar att många äldre som bor i Stavsjö och Ålberga i dag vänder sig till den närmsta vårdcentralen i Krokek, Östergötland, istället för att åka till Nyköping. Men att många nu kommer att välja vårdcentralen i Stavsjö istället.

– Det har många sagt att de kommer att göra, säger han.

– Och det ligger så bra till. Många kan gå hit, även om man har rollator.

I framtiden tror Larz att vården kommer att bli mer digitaliserad, och då kan en lokal vårdcentral bli än mer attraktiv.

– Man kan sitta här och koppla ihop sig med en läkare i stan. Det här är ett bra sätt för landstinget att prova, vi har förutsättningarna som behövs med bredband och tekniken.

Tanken på en egen vårdcentral väcktes för två år sedan när utvecklingsgruppen skickade ut en enkät om vad invånarna ville se på hembygden…

– Det går att sammanfatta med att många efterfrågade förutsättningar att bo kvar, det vill säga grundläggande service. Vårdcentralen var en sådan sak.

Sedan flyktingförläggningen/asylboendet kom till samhället har också vårdbehovet ökat. Till exempel ska landstinget hålla hälsosamtal med alla nyanlända flyktingar.

– Det finns ett antal behov som tillgodoses med den här vårdcentralen.

Skolan lades ner 2007 och har sedan dess stått oanvänd i Stavsjö. Förhandlingarna med Nyköpings kommun om att få köpa den har pågått sedan förra sommaren, men köpet gick nyligen i lås.

Nu återstår att rusta upp lokalerna. Det som en gång i tiden var bibliotek ska  bli mötesrum och bibliotek igen, och lägenheten på övervåningen ska göras i ordning och hyras ut. Nu används redan en del av de gamla skolsalarna till språkundervisning för de asylsökande. En verksamhet som sker med bidrag från Migrationsverket.

Det förs också diskussioner med kommunen om att inhysa hemtjänsten i en del av lokalerna.

– Den personal som betjänar Stavsjö och Ålberga utgår i dag från Jönåker. Om de istället skulle utgå härifrån har vi kunnat visa att det skulle tjäna både pengar och tid. Upp emot 30 procent av deras arbetstid kan gå åt till resor, säger Larz Johansson.

Eva-Lotta Eriksson

Läs också:

Bäddar för nya vårdcentraler