Tema: Företag & Framtid

”Man måste vara tusenkonstnär på landet”

Textstorlek:

– Vill man bo på landet ska man gärna vara tusenkonstnär, säger Örjan Edman som bor i ett torp, med skogen på ena sidan och beteshagar på den andra, ett par kilometer utanför Mellösa.
Han är en av dem som flyttat från Stockholm till den sörmländska landsbygden och tagit med sig sitt företag.

– Någon gång i månaden behöver jag åka till Stockholm och träffa kunderna, jag brukar samla ihop så att jag kan träffa flera på en gång, inför årsmöten eller andra genomdragningar de behöver göra.

I nästan tio år hade Örjan och hans sambo torpet Eriksberg som sommarställe och tillbringade alla helger där.

Örjan var heltidsanställd som programmerare inom finans- och försäkringsbranschen i Stockholm.

När den bostadsrättsförening han bodde i behövde en egen förvaltare startade han en enskild firma och bostadsrättsföreningen var hans enda kund i flera år.

Så småningom var det fler bostadsrättsföreningar som behövde hjälp och när han 2005 blev uppsagd med ett avgångsvederlag i fickan var det dags för flytt. Till att börja med hyrdes lägenheten i Stockholm ut, han vågade inte riktigt lita på att allt skulle fungera.

– Avgångsvederlaget gjorde det möjligt både att bygga ut och rusta torpet till permanentstandard, och att våga ta steget att flytta och ändå ta det lite lugnt. Att ”leva mindre”, det vill säga arbeta mindre och ha lägre levnadsomkostnader var målet.

Kunderna från Stockholm följde med i flytten och med tiden har hantverkare och andra småföretag på trakten som behöver stöd av en redovisningskonsult tillkommit.

Mellösa församling ger numera en grundplåt i ekonomi. Där är Örjan ekonom till titeln, hanterar redovisning, bokningar och olika ärenden som gäller begravningsväsendet.

Eftersom han lärt sig spela orgel hoppar han dessutom in som kantor en gång i månaden och kompar kyrkans Klapp och klang-timmar en gång i veckan. Tusenkonstnär var ordet.

– Den fasta månadsinkomsten av den 40-procentiga tjänsten ger mig frihet att fortsätta med den enskilda firman, enbart den skulle inte räcka som försörjning. Nu har det dessutom tillkommit en annan församling som köper in mig per timma som konsult.

Örjan gillar föreningar, även om det just nu har medfört att han arbetsmässigt har för mycket. Det är dags att dra ner på den sidan, samtidigt har föreningslivet inneburit kontakter som i sin tur också kan ge småjobb.

– En förutsättning för att kunna arbeta som jag gör, är givetvis en välfungerande uppkoppling mot nätet.

– För närvarande går den genom ADSL via telefonnätet. Härute har just bildats en förening som arbetar för att anslutning till nätet via fiber så småningom ska bli möjligt.

Anita Hedlund