Sörmländska skogsägare kan få vänta på ersättning

Halverat bidrag till nya naturreservat

180 miljoner kronor har avsatts till nya naturreservat i brandområdet i Västmanland.
Textstorlek:

När Naturvårdsverket nu öronmärker 180 miljoner för att göra naturreservat av skogsbrandsområdet i Västmanland innebär det att Sörmland får mindre pengar till planerade reservat i år.

– Vi blev chockade när vi såg hur lite pengar vi fick, säger Susanna Isberg som arbetar med skydd av värdefull natur på länsstyrelsen i Sörmland.

Det här innebär att skogsägare i länet får vänta på ersättning.

– Vi har en handfull reservatsobjekt vi jobbar med där vi saknar medel att betala ut i ersättning till markägarna. Vi prioriterar att få fram pengar till objekt med enskilda markägare och försöker trycka på för att få ytterligare medel till länet för att lösa situationen, förklarar Trine Haugset, funktionschef på länsstyrelsen .

Naturvårdsverket fördelar drygt 500 miljoner kronor till nya naturreservat i Sverige i år. Av dem är alltså 180 miljoner öronmärkta för brandområdet i Västmanlands län. Sörmland får åtta miljoner till nya reservat i år.

– Vi hade räknat med att få en länsram på 15 till 20 miljoner i år. På kort sikt skulle vi behöva cirka 35 miljoner till de reservatsobjekt vi kommit långt med. På tre års sikt skulle vi behöva minst 100 miljoner, säger Trine Haugset på länsstyrelsen.

Anslagen har sjunkit på senare år och skogsmarken i Sörmland har blivit dyrare. Efter att ägarna tillfrågats om marken kan bli reservat får skogen inte avverkas, den ska inventeras och  värderas. Det handlar ofta om flera miljoner kronor som ska betalas ut.

– Det kan bli svårt för en del enskilda markägare som räknat med pengarna, säger Trine Haugset.

Ingela Hiltula på Naturvårdsverket säger att de inte kunde låta den här chansen gå förbi. Skogsbranden skapade naturvärden som inte funnits i Sverige under modern tid.

– De andra länen får stå tillbaka eftersom det är en mycket speciell händelse.

Gäller inte principen att betala enskilda skogsägare först även vid det här tillfället?

– Nej, det var viktigt att bli klara med ersättningarna eftersom inblandade markägare annars hellre valt försäkringspengarna, säger hon.

Naturvårdsverket anser att det är viktigt att göra reservat av brandområdet så snabbt som möjligt. Bolagen Bergvik skog och Karl Hedin AB, tillsammans med Västerås stift och några enskilda markägare får pengar och ersättningsskog för att släppa ifrån sig den brandskadade marken.

– Det här går ut över våra markägare och våra projekt. Eftersom situationen är så speciell skulle det behövas ett politiskt beslut att skjuta till mer pengar till skyddsvärd natur i år, säger Trine Haugset på länsstyrelsen.

FAKTA

Skyddsvärd natur

I Sörmland finns idag fler än 145 naturreservat avsatta för att skydda värdefull natur av olika anledningar:

▶bevara biologisk mångfald

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

▶tillgodose behov av områden för friluftslivet

▶skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

▶skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Brandområdet Västmanland:

Tusentals arter behöver döda träd och lövträd för att kunna överleva, och sådana skapas i enorma mängder efter bränder. Genom brand påverkas också ekologiska processer på ett sätt som skiljer sig från dagens produktionsskogars vilket gör området intressant för forskning.