Vattnet sätter stopp för bostäder på Hästön

Roger Andersson från Flens kommun inspekterar Hästön. Först ska allt sly röjas bort sedan kommer miljöundersökningar genomföras så att inga gifter ligger kvar i marken. FOTO: Lena Magnergård
Textstorlek:

Det blir inga bostäder på Hästön utanför Sparreholm. Risken för vattenhöjning är alldeles för stor.
– Men vem vet, kanske kan det bli en husvagnscamping, som många har förespråkat, säger Roger Andersson, enhetschef vid Tekniska kontoret i Flen.

I över 25 år har Hästön legat i träda, men i dagarna ska arbetet med att rensa sly från ön utanför Sparreholm påbörjas. Därefter ska vägen breddas.

Vad som sedan kommer att ske är ännu inte fastställt. Men ön måste också rensas från plåtskrot och betongblock som finns kvar efter sågverkstiden innan något annat arbete kan påbörjas. En slant till detta finns avsatt i årets budget.

– Eventuellt funderar vi på att bygga en gångbro där betongblocken ligger, men ännu är inget bestämt, säger Roger Andersson.

Hästön ska också riskklassas och kan behöva saneras, eftersom sågverket i Sparreholm har använt området som sorteringsverk för timmer. Marken har fyllts ut och vad som har använts som fyllnadsmassor är oklart.

– Det troliga är att marken är förorenad. Det är inte ovanligt att man använde allt möjligt till fyllnadsmaterial för att till exempel jämna ut marken där man skulle jobba, säger miljöinspektör Simon Wernsköld på Flens kommun.

– Fyllnadsmaterialet kan bland annat innehålla impregnerade barkrester och träspill från sågverket. Det impregneringsmedel som användes på sågverket finns antagligen i marken, säger han.

I Sparreholm användes arsenik som impregneringsmedel fram till 1972, då sågverket brann ner och sorteringsverket på Hästön byggdes. I samband med det fylldes gårdsplanen ut och asfalterades, och en väg byggdes ut till ön.

Det har under lång tid varit tal om att bygga bostäder på Hästön och ett arkitektkontor har varit anlitat för att rita ett förslag. Med öns vackra läge i Båven, inte långt från centralorten, resonerade kommunen att det säkert skulle vara fullt möjligt att sälja sjönära villor.

Men nu har planerna gått i sank på grund av riskerna för vattenhöjning. Och kanske hade idén, med tanke på den utökade strandskyddslagens avstånd på 300 meter, ändå inte gått att genomföra då Länsstyrelsen sällan ger dispens.

– Personligen tycker jag att ett campingområde inte är en så dum idé om vi kan hitta någon som vill driva det, säger Roger Andersson. Hästön är ett fantastiskt rekreationsområde, framför allt på sommaren.

Området kommer att riskklassas innan Flens kommun slutligen fattar beslut om vad som ska ske med Hästön.