Vinterkräksjuka på Nyköpings lasarett

Både patienter och personal på Nyköpings lasarett har smittats av vinterkräksjukan. FOTO: Arkiv
Textstorlek:

Ett 20-tal patienter på Nyköpings lasarett och några ur personalen är smittade av vinterkräksjukan och på två avdelningar är det intagningsstopp på patienter. Dessutom är det restriktioner vid besök.

Vinterkräksjukan har spridit sig på två medicinavdelningar på lasarettet med intagningsstopp och besöksrestriktioner som följd.

Varje enskilt besök på avdelningarna sju och åtta kommer att prövas för att se om det är lämpligt.

Det är också extra restriktioner kring hygien, framför allt handlar det om att tvätta och sprita händerna.

Det finns också ett misstänkt fall av vinterkräksjukan på avdelning tre, en rehabiliteringsavdelning.

– På avdelning tre finns både enkelrum och salar vilket är bra för att isolera patienter med kräksjuka.

–Noga överväganden kommer att göras vad gäller att ta emot nya patienter till avdelning tre, säger Torbjörn Halldin, verksamhetschef för vårdplatsenheten på Nyköpings lasarett.

Varje eftermiddag hålls ett operationsplaneringsmöte för att se över hur och om operationsverksamheten påverkas av situationen. Än så länge pågår operationerna enligt plan.

– Det är svårt att säga hur spridningen kommer att utvecklas sig på sjukhuset de närmaste dagarna, säger Torbjörn Halldin.

Vinterkräksjukan orsakas av RNA-virus inom gruppen Calici. Sjukdomen är synnerligen smittsam.

En droppe från kräkning eller avföring kan innehålla miljontals virus. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn efter att de tillfrisknat.