FOTO: NORROTENS BYGDEFöRENING
Korv med bröd i skuggan på det gamla soldattorpet Loviselund, byggt på 1600-talet.
FOTO: NORROTENS BYGDEFöRENING
Anita Åkesdotter, Claes Ögren och Christer Andersson var vandringens ciceroner.
FOTO: NORROTENS BYGDEFöRENING
Stor uppslutning på vandringen som startade vid Dalvik.
FOTO: NORROTENS BYGDEFöRENING
De första planerna för fritidsområde togs i mitten av 1960-talet, men det blev en seg start i början av 1980-talet när tomterna skulle säljas.

Bland torp och gårdar kring Loviselund

Historien om Loviselund – från soldattorp, via friköpta gårdar till modernt fritidsområde.

Norrotens bygdeförening anordnar med jämna mellanrum vandringar i nejden. Denna heta soliga första söndag i juni hade turen kommit till Loviselund som i dag är ett fritidsområde med 80 fastigheter.

Vid starten vid Valdemaren kunde vi glatt räkna in nästan 50 hugade deltagare i spridda åldrar, från små med skjuts i cykelvagn till seniorer med många egna minnen och historier från området att dela med gruppen.

Vandringen tog sin början med historien om Dalvik. Vägen gick genom skogen fram till resterna av det som en gång var torpen Perstorp, Evelund och Sjömansstuga om vilka historiska nedslag delades mellan minnen, anekdoter och uppgifter från kykböckerna.

Hela området löd en gång under Holbonäs gods, som på tidigt 1900-tal köptes av Backa-Hosjö som anlade sågverk. De anställda fick arrendera gårdarna och sedemera köpa loss dem. En god affär för många, spekulation i fastigheter fanns redan då.

På Loviselund, före detta soldattorp 342 under Hästedal, intog vi varm korv med bröd i skuggan.

Vandringen gick sedan förbi Larslund, Margretelund, Ekenäs och Stensnäs för att avslutas igen vid Valdemarens strand.