FOTO: ANNE-MARIE LINDBLAD
Jennie Fornedal
FOTO: INGER ANDERSSON
Från föreläsningen

Sörmlands hembygdskonsulent gästade Släktforskarföreningen

Sveriges Hembygdsförbund

KFV Släktforskarförening bjöd in till föreläsning om Sveriges Hembygdsförbund tisdagen den 13 september i ABF:s lokaler i Katrineholm. Föreläsare var Jennie Fornedal, hembygdskonsulent och redaktör för tidningen Dymlingen som är förbundets medlemstidning. Den innehåller historia, information och har till uppgift att hålla samman den sörmländska hembygdsrörelsen på samma sätt som en riktigt dymling gör.

Dymlingen användes för övrigt före spikens tillkomst för allehanda sammanfogning. 23 personer hade vågat sig ut i det lite tråkiga höstvädret för att lyssna på föreläsningen. Föreningen passade på visa en del släktforskarlitteratur från Sveriges Släktforskarförbund och i och med detta så fanns också möjlighet för hågade att beställa böcker på olika tema.

Jenny berättade att hembygdsförbundet hade 68 medlemsföreningar och visade sedan förbundets hemsida. Hemsidan innehåller bilder, texter, personer bildgallerier och filer som beskriver bygdens platser, miljöer, händelser och människor. Platserna är ordnade under län, kommun, distrikt (församling) och en mängd underliggande platser.

Bakom materialet står Sveriges Hembygdsförbunds medlemsföreningar och materialet har i huvudsak en historisk prägel. Sidan är sökbar och gratis för den som är intresserad. I det fallet behövs inget inlog men om någon ville registrera något på hemsidan så krävdes inlog, vilket man då får från sin hembygdsförening. Jenny gick efter denna genomgång över till att visa en del bilder av såväl personer som platser och inte minst gamla kartor.

Kvällen avslutades med en frågestund och frågorna som kom upp var mest kopplade till de olika sökfunktionerna på sidan men även sådant som torpinventeringar.