FOTO: KJELL LUNDSTRöM
Flens bygden skola
FOTO: KJELL LUNDSTRöM
Makten

Skolan hotas i bygden

Hur länge till ska man behöva få ont i magen vartannat år när skolan hotas av nedläggning?
På Mellösa Bygderåds sista möte före kommunstyrelsens beslut om Kyrkskolans öde var välbesökt. Här fanns en oro för skolans framtid som nästan gick att ta på. ”En enda lång tid av ångest och 11 år av osäkerhet”, sa en av föräldrarna på mötet.
Sedan 2013 har skolan varit hotad av nedläggning och sedan dess har dialogen med kommunen, enligt bygderådet, varit upp den ena dagen och ner nästa.
Tjänstemannaförslag om nedläggning har blandats med nybyggnation på annan plats, renovering av Kyrkskolan, byggnation av storkök i Hälleforsnäs, mottagningskök i nybyggt skolhus och så det märkliga, den stora skillnaden i kostnader som har redovisats i olika förslag, mellan 36 och 102 miljoner kronor. Argumenten för att Kyrkskolan ska finnas kvar anger bygderådet i den höga lärarkompetensen och dom mycket goda studieresultaten.
Att inte mycket har hänt sedan 2013 är att dom anslag och skyltar för skolans bevarande som sattes upp då för 11 år sedan gäller i högsta grad även i dag. Så skyltarna har plockats fram och satts upp ännu en gång. Till exempel på Storgårdens ladugårdsvägg.
Innanför väggarna på kommunhuset i Flen i dag, satt kommunstyrelsen för att ta beslut om skolans framtid. Utanför fanns skolans personal, barnen, deras föräldrar och många andra som engagerat sig för att rädda skolan. Dom var många, långt över 100 personer som ville ge politikerna en sista uppmaning innan beslutet i
kommunstyrelsen.
Men det var bara ett par ledamöter som valde att gå in genom kommunhusets entré och möta skolbarnen, den här tidiga morgonen, övriga valde att gå in bakvägen.
Jättefegt löd en av kommentarerna under demonstrationen.
Nu togs inget beslut i kommunstyrelsen i dag, så ovissheten fortsätter men kanske finns det ändå ett litet hopp för barnen i Kyrkskolan att deras skola får finnas kvar.