Var kom Valonerna i från
Vilka regerade då

KFV-Släkforskarförenings årsmöte

Föreläsning för kvällen Anders Herou från Vallonättlingar

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 4 maj i Sandbäcksgården i Katrineholm. Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Ordförande för årsmötet var Kristina Jonsson från Vingåker. Marita Andersson, Anders Nilsson och Britt-Marie Skoog Blomberg avgick. Marita ersattes som sekreterare av Kjell Lundström som därmed blev ordinarie ledamot.
Till ny ordinarie ledamot valdes Lars-Ove Wåhlberg från Vingåker och som suppleant Lisbet Bergendal från Katrineholm. Revisorer och valberedning ser ut som tidigare. Lennart Karman redogjorde för god ekonomi trots pandemins påverkan på utbudet av arrangemang och kursverksamhet även under 2021. Medlemsavgiften blev densamma som tidigare.
Efter årsmötesförhandlingarna delade ordf. Christer Uddin på sedvanligt sätt ut en ros till styrelsen som tack för arbetet under 2021. De avgående styrelseledamöterna var av olika skäl inte närvarande och avtackas senare. Ett 50-tal föranmälda medlemmar kunde efter årsmötet lyssna till ordföranden Anders Herou från Sällskapet Vallonättlingar som berättade om valloninvandringens och järnets historia samt de olika bruken där de arbetade.
Vi fick också se bilder på kontrakt från 1600-talet, skrivna mellan Louis de Geers notarier i Liège och anställda kolare, smeder och hjulmakare. Kvällen avslutades med kaffe och smörgås och därefter höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte.

Anne-Marie Lindblad