FOTO: ANNE-MARIE LINDBLAD
Soldat från malmahed
FOTO: ANNE-MARIE LINDBLAD
Kask

Besök på Malmahed

KFV Släktforskarförening var den 29 oktober inbjuden av Strängnäsbygdens Släktforskarförening till ett på besök på Muséet på Malmahed. Ansvarig och på plats att visa runt var Anders Halldén som också tagit över ansvaret för Södermanlands Soldatregister.

Visningen började med Malmköpings historia och framväxten av Malmahed som övningsplats efter att Gustaf Adolf von Siegroth 1771 blivit chef för Södermanlands regemente. Vi fick se uppbyggda scener ur en soldats liv, uniformer från olika tidsperioder, vapen och musikinstrument och kunde samtidigt lyssna på regementets marsch.
Regementet visade sig ha deltagit i mängder med krig; Gustav Vasas befrielsekrig 1521 – 1523, vilket verkar ha varit det tidigaste. Därefter de danska krigen, norska fälttågen, finska krigen och rysshärjningarna vid Stäket 1719 för att nämna några.

Soldaterna blev också arbetskommenderade i samhället. Här har man bidragit till Göta och Hjälmare kanal, Carl Gustafs stads manufakturverk, salpetersjuderi i Lerbo, några brännvinsbrännerier, Oskar Fredriksborg i Vaxholm och Dalarö skans. Stockholm var nog den plats som krävde flesta soldater.

Kruthuset behövde 1647 50 man, Haga slott byggdes mellan 1786–1788 och slukade 992 man under dessa år. Drottningholms slott var inte så mycket sämre. Utöver det har vi obelisken vid Storkyrkan och bron över Norrström. Anders Halldén engagemang innebar att tiden gick fort men tröttheten i ben och fötter gjorde sig påmind då de flesta var lite till åren komna. Detta innebar att vi, fyllda av information, och efter några inköp av vackra uniformsplanscher var ganska skönt att kliva ut i solen, passera förbi den gamla arresten och åka hem.