Film- och berättarafton på Lidabackegården

Drygt 60 personer hade lockats till Lidabackegården i Äsköping för att detta i föreningens första medlemsaktivitet för året. Kvällen inleddes med en presentation av en mindre revidering av föreningens stadgar som utarbetats av styrelsen.

Stadgan har varit oförändrad sedan föreningens reorganisering 1979 och innehåller några punkter som sedan länge i praktiken inte tillämpats och andra som varit vilande.
Sedan förslaget till revidering presenterats fick mötesdeltagarna rösta om ändringen skulle gå vidare till en andra omröstning på det kommande årsmötet. För detta krävdes två tredjedelars majoritet. Det fattades några få röster för att föra stadgeändringen till en andra omröstning på årsmötet i mars.

Kvällen fortsatte sedan med att Daniel Eriksson berättade om Julita Bygderåds uppdrag och vad man åstadkommit hittills och vad man planerade göra de närmaste åren. Han inbjöd också Julitaborna att
komma förslag till angelägna åtgärder för att göra Julita till en ännu bättre ort för näringsliv, boende och turism.
Efter Daniel var det Mats Lundgrens tur att presentera sin verksamhet som ligger alla boende i Katrineholms norra del varm om hjärtat. Mats driver nämligen ICA Julitahallen, den enda livsmedelsbutiken norr om kommuncentrum. Att det finns både en kärlek och en viss kritik till butiken, dess utbud och prisnivå. En förbättrad lojalitet med den lokala handelsboden skulle vara gynnsam för alla parter.
Julita har långa tider dominerats av de stora godsen. Under drygt 100 år, fram till 1945 var den vanligaste anställningsformen varit baserats på statsystemet och kvällens film ”Den vita piskan” handlade om statartillvaron som i många stycken var både otryggt och omänskligt för stataren själv och i ännu högre gradstatarhustrun.
Filmen var i viss utsträckning inspelad på Julita gård. Många av de närvarande hade far- och morföräldrar som tillhört statarklassen.
I en paus i filmen var det dags för en efterlängtad kaffepaus och lotteridragning. Under kvällen ordnades en insamling till Röda Korset.