Inspirerande naturfotograf hos SPF i Malmköping

 

Fantastiska bilder på djur och natur från många olika miljöer runtom i världen. Det bjöd naturfotografen Magnus Elander på vid ett möte den 9 mars i Malmköping anordnat av SPF Seniorerna Malmabygden. Mötet var välbesökt med ett hundratal deltagare. ”Vinnare och förlorare” var rubriken på föredraget. Vi får många rapporter om hur djur och växter försvinner i allt snabbare takt. Men det finns också ljuspunkter. Ett exempel är havsörnen som ett tag var nära utrotning i vårt land. Numera har vi goda chanser att få njuta av de imponerande örnarna också i Sörmland om vi höjer blicken.

 

Vi kan vända utvecklingen om vi anstränger oss. Ett annat exempel från våra trakter är bävern. Den var utrotad för 100 år sedan men idag beräknas det finnas 120 000 i Sverige.

 

Magnus, som är bosatt mellan Sparreholm och Malmköping, tog med oss på en resa och berättade informativt och visade bilder på valar, björnar, saltvattenskrokodiler och mycket annat. Men han visade också att vi har mycket att glädja oss åt i vår vackra natur i Sörmland.

 

Vid mötet lämnades information om bland annat föreningens omfattande programverksamhet och av en av föreningens representanter i KPR, Kommunala PensionärsRådet. Pensionärernas företrädare får genom rådet möjlighet att aktivt påverka samhällets insatser för äldre. En angelägen fråga för SPF Seniorerna Malmabygden är byggandet av äldreboenden på Heden i Malmköping.

Roger Läth