Erik och Peter Gyllengahm vid sågverket i Forssjö. Foto: Anna Mi Skoog
Hela sågningsprocesssen på Sandåsa är automatiserad.
Erik Bolang och Robin Hird på Bråhovda såg.
Hela processen övervakas digitalt.

Färre granar ger följder för sågverken

Granbarkborrens framfart har inte bara påverkat skogsägarna. Även sågverken ser konsekvenser av den ökade avverkningen av gran. På kort sikt har det varit positivt, men i ett längre perspektiv kan det skapa bekymmer för branschen.

De senaste fem åren har avverkningen i Sörmland varit dubbelt så stor, jämfört med föregående femårsperiod. Det är siffror från Skogsstyrelsen, som Sörmlandsbygden rapporterat tidigare.

Men utöver skogsägarna påverkas även sågverken av den här utvecklingen. På kort sikt har det förstås blivit ett uppsving för branschen.

– Det blev ganska drastiskt att vi såg att vi behövde hjälpa till att ta vara på den här granen som var döende, innan den var helt död, för då kunde vi i alla fall producera prima produkter, säger Peter Gyllengahm, vice vd för Sandåsa Timber AB.

– För vår del har det varit väldigt mycket uppåt. Det har skapat massor av extrajobb när markägarna inte kan sälja virket som timmer, utan vill ha det sågat i stället, säger Erik Bolang, som driver familjeföretaget Bråhovda såg utanför Malmköping.

Att avverkningen ökat sommartid har också gjort att arbetsbelastningen på Bråhovda blivit mer jämnt fördelad över året. Också det har varit positivt.

– Det är framtiden som blir bekymret, säger Erik Bolang.

Inte färdigvuxen skog

En del av det som avverkats de senaste åren är granskog som inte varit färdigvuxen. Det innebär mindre gran att såga när den skogen skulle ha varit mogen.

– Snacket i branschen är ju hur man ska få tag på råvara när det blir brist. Då blir det andra kostnader också, säger han.

För de sågverk som specialiserat sig på gran blir det kännbart när man måste gå längre bort för att hitta råvara att köpa in.

– Men vi är så pass små att att vi klarar oss med de volymer vi kan hitta i närområdet, säger han.

Odlats mindre tall

Under många år har stora betesskador gjort att skogsägarna odlat mindre tall och mer gran. Men Bråhovda valde 2014 att ändå satsa mer på att såga tall.

– Vi har nischat in sågverket mer på försäljning mot byggnadsvård, och då är det tall som gäller. Då blir det automatiskt mindre gran som sågas, säger han.

Det har de haft fördel av efter granbarkborrens framfart, även om det också huggits mindre tall, när många i stället valt att ta ner sina granbestånd och rädda dem från angrepp.

– Men vi har ändå haft relativt lätt att få tag på furu. Vi samarbetar med lite olika skogsbolag, och kan inte den ena få fram, så ringer jag till nästa. Det brukar lösa sig, säger Erik Bolang.

Klenare virke

Sandåsa hade också en övervikt på furu, men ställde om och kom upp i 75 procent gran under en period till följd av de stora avverkningarna av gran.

De säljer till förädling till svensk bygghandel, men också exporthandel. Då är det mest gran som gäller. Men de säljer även furu till byggnadsvård och också till viss export.

När granbarkborreangreppen även drabbat yngre skogar har det betytt att timret blivit klenare.

–  I framtiden kommer det grövre timrets andel att minska, till följd att andelen grövre dimensioner på den sågade produkten också minskar, säger Peter Gyllengahm.

En del virke som kommit in har också haft sämre kvalitet på grund av angreppen.

– Det har blivit blånad på granen, förklarar Erik Gyllengahm, platschef på sågverket i Forssjö.

Vilar på flera ben

De ser nu en återgång mot mer tall och mindre gran framöver.

– Det kan bli tuff konkurrens om granen och längre transporter, men vi är beredda att ta den matchen, säger Peter Gyllengahm.

De har också en flexibilitet i och med att de sågar flera träslag, och ser därför inte med någon större oro på framtiden.

De har dessutom flera ben att stå på, genom att de även har förädling och också pelletstillverkning. På sitt sågverk i Åkers styckebruk producerar de även fjärrvärme.

Att trä som material fått en ökad status och används alltmer inom byggbranschen är också något som ger hopp för framtiden.

– Trä är förnybart och ekologiskt och vi tar tillvara solenergin. För vår del klappar hjärtat väldigt starkt för träanvändandet, säger Peter Gyllengahm.