Utreds som koldioxidfångare

Nyheter Att fånga in och lagra koldioxid ses som en viktig del för att få ner våra klimatutsläpp.Nyköpings värmeverk är en av platserna som utreds som…

Musselkontroll vid å-rensning

Nyheter Biolog Stefan Lundberg sorterar musslorna som grävs upp ur Kilaån när regleringsföretaget rensar bort vass ur ån. – Här finns alla sorters målarmusslor och dammusslor,…