Musselkontroll vid å-rensning

Biolog Stefan Lundberg sorterar musslorna som grävs upp ur Kilaån när regleringsföretaget rensar bort vass ur ån. – Här finns alla sorters målarmusslor och dammusslor,…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil