FOTO: INGER ANDERSSON
Rolf Dahlén berättar om milstenar
FOTO: INGER ANDERSSON
Kai Kylegård berättar om Stensjö och dess byggnader
FOTO: INGER ANDERSSON
I denna byggnad framställdes 15000 l sprit om året.

Utflykt till Stensjö

Lördagen den 13 maj ordnades en utflykt av Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening och KFV-Släktforskarförening till Stensjö. Kai Kylegård berättade vilka olika verksamheter som funnits i de olika husen. Gästgiveri, som skulle hålla mat och sängplats för resande, foder och stall för deras hästar.

Skjutshållet hade 16 egna hästar. Det fanns en vägkrog mitt emot gästgiveriet med enklare förtäring, och bränneri som finns kvar. I det största huset fanns apotek, post och handelsbod som
blev tillåten utanför städerna från och med 1846.

1850 öppnade Oppunda Sparbank kontor, öppet lg/vecka! 1764 byggdes Tingshuset, med en fånghåla i källaren, för Oppunda Härads Tingsrätt. En skampåle fanns utanför.

Tingskistan som använts för förvaring av viktiga dokument, finns nu i hembygdsgården Värmbolsstugan. Marknader hölls 1 g/månad och 2 ggr/år även med kreatursförsäljning.

Stora landsvägen gick rakt igenom platsen och svängde vänster efter husen, där en milsten finns kvar. Rolf Dahlén tar vid och berättar om milstenarnas betydelse.

1649 bestämdes att milstolpar skulle placeras ut. Det var viktigt främst för kronans folk, att veta hur långt det var till nästa skjutsställe/gästgiveri.

1837 13/3, bestämde folk från 13 socknar just här i Stensjö att göra bättre fundament och milstenar av huggen kalksten i Oppunda härad. Tidigare var de ofta av trä. Den ena verksamheten efter den andra flyttade efter järnvägens tillkomst in till nuvarande Katrineholm.